Home > Informatie > Nieuwsberichten
Donderdag, 16 juni 2016

Stadsbestuur bekrachtigt koers voor veilig en schoon Rotterdam


Het stadsbestuur (LR, D66, CDA) bekrachtigt aankomend jaar haar koers voor een veilige en schone stad. Dat concludeert Ronald Buijt, fractievoorzitter Leefbaar Rotterdam, op basis van de vandaag gepresenteerde kaderbrief 2016. Rotterdam-Oost krijgt een opknapbeurt om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren, woonlasten worden als beloofd verder afgebouwd en er gaat opnieuw extra geld naar de buitenruimte. Ook blijft het stadsbestuur zich onverminderd sterk maken voor ouderen en komt er extra aandacht voor slimme leerlingen.

Opknapbeurt Rotterdam-Oost
Het stadsbestuur is voornemens om extra geld (10 mln.) te investeren in Prins-Alexander, het zogeheten plan Oost. Zo wordt er geïnvesteerd in extra toezicht en handhaving, waaronder de aanpak van woonoverlast, jeugdoverlast en het preventief aanpakken van auto- en woninginbraak. Ook komen er huismeesters in ouderenflats en gaat er fors meer geld naar de buitenruimte. Er komt meer groen, kapot straatmeubilair wordt gerepareerd en er komen meer speelvoorzieningen voor kleine kinderen. Leefbaar Rotterdam is blij dat haar voorstel hiertoe eindelijk vorm krijgt. “Nadat jarenlang de focus lag op Rotterdam-Zuid, West en Centrum, is het hoog tijd om te investeren in Rotterdam-Oost. Met name de wijken Ommoord, Zevenkamp en Oosterflank verdienen een extra opknapbeurt. Deze mooie Rotterdamse wijken wil Leefbaar Rotterdam veiliger, schoner en leefbaarder maken”, aldus Buijt.

Woonlasten verder afgebouwd
Daarnaast zorgt het stadsbestuur ervoor dat aankomend jaar de woonlasten niet worden verzwaard. Ook nemen een aantal tarieven opnieuw verder af. Buijt: “Leefbaar Rotterdam komt haar belofte na. Twee jaar geleden beloofden we de megalomane woonlasten van het vorige stadsbestuur trapsgewijs af te bouwen. Die trend zetten we aankomend jaar voort. In 2017 daalt de afvalbelasting voor een eenpersoonshuishouden verder naar 313,20 euro. In 2014 was dit nog 372,20 euro.”

Opnieuw extra geld naar buitenruimte
Ook trekt het stadsbestuur opnieuw extra geld uit voor de aanpak van de buitenruimte. Met het masterplan Schone Stad (12 mln.) zorgt het stadsbestuur er o.a. voor dat de strijd tegen (zwerf)vuil wordt versterkt. “Met extra aandacht voor de buitenruimte maken we de stad schoner en dus veiliger. We zijn blij dat het stadsbestuur hierop doorpakt. Niets is zo prettig als wonen in een schone stad”, aldus Buijt.

Onverminderd aandacht voor ouderen
Tevens is Leefbaar Rotterdam blij dat het stadsbestuur zich onverminderd sterk maakt voor ouderen. Buijt: “Het ouderenbeleid van dit stadsbestuur staat als een huis. Voor het derde jaar op rij zorgen we dat gratis openbaar vervoer voor ouderen is gegarandeerd. We strijden verder tegen eenzaamheid, zetten de veiligheidsofficier in tegen diefstal onder ouderen en we zorgen ervoor dat onze wens voor huismeesters in ouderenflats wordt uitgerold over de stad.”

Extra aandacht voor slimme leerlingen
Tot slot trekt het stadsbestuur extra geld (3.5 mln.) uit voor excellent onderwijs. Na eerdere investeringen om de beste leraren naar Rotterdam te halen, maakt dit stadsbestuur nu het eerste gymnasium op Zuid mogelijk. Dit past binnen de ambitie van Leefbaar Rotterdam om ook te investeren in slimme leerlingen. Buijt wil bij de begroting bekijken of er voor deze groep extra middelen nodig zijn. “Er is veel aandacht voor achterstandsleerlingen, maar we moeten ook onze jonge taal- en rekenwonders blijven stimuleren”, aldus Buijt.

Dossier: Ronald Buijt

Dossier: Buitenruimte

STANDPUNT: Schoon en groen
26 april 2017 Van A naar Beverwaard!

Dossier: Lokale lasten

Dossier: Onderwijs

STANDPUNT: Onderwijs

Dossier: Ouderen

STANDPUNT: Ouderen

Dossier: Veiligheid

STANDPUNT: Veiligheid

Dossier: Zorg en sociaal

Dossier: Prins-Alexander

Dossier: Gratis Openbaar Vervoer 65+

Laatste nieuws