(Nog niet beantwoord)

Sluitingstijd terrassen Eurekaweek


Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Rotterdam, 12 september 2019

Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording

Betreft: Sluitingstijd terrassen Eurekaweek

Geacht college,

Afgelopen augustus vond de Eurekaweek weer plaats. Een mooie introductieweek voor nieuwe studenten die voor een opleiding aan de Erasmus Universiteit hebben gekozen. Deelnemers hebben kunnen genieten van een uitgebreid programma van de universiteit zelf, sportverenigingen, faculteitsverenigingen, enzovoorts.
Studentenverenigingen zetten tijdens de Eurekaweek hun deuren open voor de nieuwe studenten, om zo nieuwe leden te werven. Navraag leerde ons dat studentenverenigingen die voor deze week via een evenementenvergunning een terras hebben, dit terras moeten sluiten om 23:00 ‘s avonds.
Wij denken dat deze terrassen in principe tot 01:00 open zouden moeten kunnen blijven, zeker wanneer een studentenvereniging goede antecedenten heeft en er geen overlast voor omwonenden te verwachten is.
Wij hebben hierover de volgende vragen aan het college:

1. Klopt het dat al deze terrassen om uiterlijk 23:00 moeten sluiten?
2. Wat zijn hier de redenen voor?
3. Bent u bereid om overleg te voeren over de mogelijkheden om deze sluitingstijd op 01:00 te zetten en hierbij in ieder geval studentenverenigingen te betrekken?
4. Bent u bereid om ter bevordering van de Eurekaweek 2020 vóór 1 maart een brief te sturen met de uitkomsten van deze overleggen?

Met vriendelijke groet,

Maarten Struijvenberg & Kevin van Eikeren

Meest recente schriftelijke vragen

27 februari 2020
Toenemende overlast van Felyx-scooters (n.n.b)
26 februari 2020
Legitimering krakers wooncorporaties (n.n.b)
25 februari 2020
Depotgebouw (n.n.b)
6 februari 2020
Een baby wacht niet (n.n.b)
6 februari 2020
Overlast bestelbusjes Maltaplein (n.n.b)
6 februari 2020
Oversteekplaats Kosboulevard (n.n.b)
6 februari 2020
Ontsluiting Wollefopenweg (n.n.b)

Laatste nieuws