(Nog niet beantwoord)

Sluiten shishalounges


Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Rotterdam,  7 december 2018

Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Betreft: Sluiten shishalounges

Geacht College,

Shishalounges blijken elke keer weer vergaarbakken van ellende. Alleen de meest naïeve mensen geloven nog dat het hier onschuldige horeca betreft waar tevens een waterpijpje gerookt kan worden. De burgemeester is zich gelukkig zeer bewust van de ellende die deze branche met zich meebrengt. In de praktijk blijkt namelijk keer op keer dat deze zaken synoniem zijn met zware criminaliteit, overlast en geweld tot en met liquidaties aan toe. Bovendien staan deze schimmige etablissementen bekend als broedplaatsen voor radicalisering.

Het is vaste prik. Zodra er in een straat een shishalounge opent, gaat het straatbeeld achteruit en stromen de meldingen van overlast, intimidaties en geweld binnen. De wildgroei aan deze zaken neemt steeds forsere vormen aan. Het aantal shishalounges is inmiddels al twee keer zo groot als het aantal coffeeshops in deze stad. De overlast rond coffeeshops is de afgelopen jaren weliswaar redelijk onder controle gekregen, maar de problematiek rond shishalounges is inmiddels vele malen erger.

Afgelopen weekend was het weer raak bij Villa Blanca aan de Schiedamseweg, waar een zware explosie de gevel en panden in de omgeving beschadigde. Ook deze shishalounge was al bij politie en justitie reeds in beeld voor duistere zaken. Voor Leefbaar Rotterdam is met deze bomaanslag de maat vol. Wij willen het liefst per direct alle shishalounges in Rotterdam sluiten. Als dat niet kan, dan willen wij op zijn minst een verbod op nieuwe vestigingen en de bestaande shishalounges het voortbestaan zo moeilijk mogelijk maken.

Wij hebben hierover de volgende vragen aan het college:

1. Bent u met ons van mening dat, mede gelet op alle geweldsincidenten, shishalounges een acute bedreiging vormen voor de openbare orde en veiligheid? Zo nee, waarom niet?
2. Welke mogelijkheden ziet u om de bestaande shishalounges te sluiten op grond van de verregaande aantasting van openbare orde en veiligheid?
3. Wilt u per direct alle shishalounges in Rotterdam sluiten? Zo nee, waarom niet?
4. Als sluiting van bestaande shishalounges wettelijk niet mogelijk is, kunt u dan bij het kabinet maatregelen bepleiten om dit wél mogelijk te maken?
5. Welke mogelijkheden zijn er om bestaande shishalounges aan een zwaar regime te onderwerpen en te beperken, bijvoorbeeld in openingstijden?
6. Kunnen alle bestaande shishalounges onder een regime van onaangekondigde brede controles o.a. met fiscale instanties worden onderworpen?
7. Ziet u, net als wij, meerwaarde in het betrekken van de arbeidsinspectie bij dergelijke controles gelet op de mogelijkheden van deze instantie tot opsporing en beboeting?
8. Welke mogelijkheden ziet u om een uitsterfbeleid voor shishalounges in Rotterdam in te voeren?
9. Welke mogelijkheden ziet u om het overnemen van bestaande shishalounges door nieuwe eigenaars te verbieden –zowel in algemene zin als in het geval dat er reeds misstanden bij de shishalounge in kwestie zijn geconstateerd?

Met vriendelijke groet,

Joost Eerdmans Tanya Hoogwerf

Meest recente schriftelijke vragen

24 september 2019
Sluiting rangeerterrein Waalhaven (n.n.b)
17 september 2019
Sluitingstijd terrassen Eurekaweek (n.n.b)
3 september 2019
Toename klanten voedselbank (n.n.b)
3 september 2019
Papierprikken (n.n.b)

Laatste nieuws