Home > Weblogs
Donderdag, 11 december 2014

Slot op moskee-internaten


Afgelopen week is er een onderzoek verschenen naar de stand van zaken binnen een drietal Turkse moskee-internaten in Rotterdam. Een gevoelig dossier met een behoorlijk pijnlijk verleden. Dit is destijds door NRC boven water gehaald en sinds die tijd zijn we hard aan de bel blijven trekken om alle misstanden die hiermee samenhangen te bestrijden. We hebben vorderingen gemaakt op het gebied van praktische zaken als brandveiligheid. Helaas is uit het rapport pijnlijk duidelijk geworden dat er echter nog steeds veel te veel misgaat op het gebied van integratie.

Kinderen worden veelal onder druk van hun ouders geïsoleerd van de Rotterdamse samenleving ondergedompeld in religie. Veelal in ruimtes die nog het meest doen denken aan de film Annie. Stapelbedden en kale muren. Geen warme knusse plek waar een kind in geborgenheid opgroeit.

Je zou zeggen dat ouders hun kinderen de beste kansen op een goede opleiding en een aantrekkelijk baan willen bieden. Moskee-internaten worden weliswaar gepresenteerd als een waardevolle ondersteuning hiervan, maar uit het genoemde onderzoek blijkt dat de waarheid compleet anders is.

We begrijpen dat het college in afwachting van het wetsvoorstel Wet op de Jeugdverblijven aan handen en voeten gebonden is en geen regelgeving heeft om te kunnen handhaven. Wij herkennen de teleurstelling en frustratie van wethouder de Jonge in deze volledig.

Wij kunnen het ons alleen niet veroorloven om in deze tijd aan de zijlijn te blijven wachten. Ik maak me zorgen om het feit dat alle drie de internaten verbonden zijn aan de lijst van organisaties die de minister wil monitoren, te weten Milli Gurus en Suleymanci. Dezelfde organisaties die al eerder betrokken zijn geweest bij schandalen met betrekking tot deze internaten en dus totale lak hebben gehad aan de maatregelen die destijds opgelegd zijn.

Wij hoeven niet te verwachten dat deze clubs nu ineens schoon schip gaan maken, omdat ze het probleem wat wordt blootgelegd blijkbaar simpelweg niet erkennen.
De wens om de kinderen een goede worteling in de Rotterdamse samenleving te geven is er blijkbaar niet. Anders waren er wel samenwerkingen geweest met sportclubs, verenigingen etc. om dit mogelijk te maken. Er ligt maar nadruk op twee elementen: De islam en de eigen (conservatieve) Turkse cultuur.

Juist nu in deze tijd van zorgen over radicalisering en onderzoeken waaruit blijkt dat een merendeel van de Turkse Nederlanders zich meer Turk dan Nederlander voelen, is het cruciaal dat we vanaf een jonge leeftijd zorgen dat kinderen en jongvolwassenen zich thuis voelen in onze samenleving, gedeelde normen en waarden meekrijgen vanuit de maatschappij en met die achtergrond, een breed netwerk van kennis en opleiding de beste kansen krijgen.

En die krijgen ze niet op een zogenaamde onderwijsinstelling die in de verste verte niet aan de eisen voldoet en in wezen optreedt als een goedkope kinderopvang met een eigen islamitische agenda. Opvoeding krijg je thuis en integreren doe je binnen de Nederlandse samenleving. Moskee-internaten staan dit in de weg en worden daarom wat ons betreft gesloten.

Wij zullen ervoor pleiten dat Moskee-internaten hoog op de politieke agenda blijven staan en dat dit onderwerp wordt opgenomen in de aankomende integratienota van het college.

Dossier: Tanya Hoogwerf

PROFIEL: Tanya Hoogwerf

Dossier: Integratie

STANDPUNT: Radicalisering

Dossier: Islam

Dossier: Moskee-internaten

Tanya Hoogwerf

Tanya is raadslid voor Leefbaar Rotterdam.

Eerder verschenen in dit weblog

10 januari 2017
Meten met twee maten
1 november 2016
De inclusieve samenleving
19 december 2015
Verbloemen van de waarheid
20 november 2015
Intolerant voor intolerantie
22 juli 2015
De logica van Nida
11 december 2014
Slot op moskee-internaten

Laatste nieuws