Home > Informatie > Nieuwsberichten
Dinsdag, 11 juli 2017

Slimme sensoren voor dementen


Bron: De Telegraaf, 11 juli 2017 - door Maarten Ritman
Alle alleenstaande Rotterdamse dementerende ouderen moeten slimme sensoren in huis krijgen. Verpleegkundigen worden erdoor gewaarschuwd als er iets niet in de haak is.

Leefbaar Rotterdam dient via raadslid Michel van Elck vandaag schriftelijke vragen in bij het stadsbestuur. Daarin vraagt hij om plaatsing van de slimme sensoren die worden getest bij zorgorganisatie Cordaan.

“Zo’n zeventig procent van de mensen met dementie woont thuis, waarvan veertig procent alleenstaand. Natuurlijk wonen mensen het liefst thuis; maar dat moet wel verantwoordelijk zijn”, stelt Van Elck.

De sensoren houden het leefstijlpatroon van demente ouderen bij en geven een waarschuwing als hiervan wordt afgeweken. Ook gaat het alarm af als een oudere is gevallen en niet meer opstaat.

“De inzet van technische hulpmiddelen als slimme sensoren kan een goede rol spelen in het langer thuis kunnen blijven wonen op verantwoorde wijze”, denkt het raadslid. “Uiteraard niet in plaats van maar bovenop de hulp van verzorgenden.”

Er hangt wel een fors prijskaartje aan, de sensoren kosten ongeveer duizend euro per jaar voor elk huishouden. Rotterdam heeft 9.400 inwoners met dementie en dat aantal zal alleen maar toenemen volgens de cijfers.

Het plan van Van Elck sluit aan bij zijn voornemen om van Rotterdam de meest dementievriendelijke stad van het land te maken. Alle ambtenaren die in contact staan met Rotterdammers in onder meer stadswinkels volgen een dementietraining dankzij hem.

Maar dat is niet voldoende. De Maasstad dient zich aan te sluiten bij het landelijke Deltaplan dementie om de voorttrekkersrol verder naar zich toe te trekken. “Door het voorstel van Leefbaar Rotterdam om alle ambtenaren de training ‘omgaan met dementie’ te laten volgen wordt Rotterdam de eerste grote stad met een dementievriendelijk ambtenarenkorps.

Rotterdam moet hier een vervolg aan geven door bij aanbestedingen en subsidies bedrijven en instellingen ook actief te wijzen op deze training. Daar hebben mensen met dementie baat bij.”

Het liefst ziet Van Elck dat de dementietraining voor alle bedrijven en instellingen die meedoen aan aanbestedingen en subsidies ontvangen van de gemeente een harde eis wordt.

Volgens hem zijn alle maatregelen noodzaak, zeker nu in korte tijd drie verpleeghuizen worden gesloten waar ook dementerenden de dupe van worden.

Dossier: Michel van Elck

PROFIEL: Michel van Elck

Dossier: Ouderen

STANDPUNT: Ouderen

Dossier: Zorg en sociaal

Laatste nieuws