(Nog niet beantwoord)

Schriftelijke Vragen ‘Advies Roadmap Next Economy’


Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Rotterdam, 19 oktober 2015

Betreft: Inventarisatie vragen ter voorbereiding van de commissiebehandeling EHMD

Geachte voorzitter,

De 69-jarige Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin gaat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) adviseren over klimaatverandering, grondstoffenschaarste, digitalisering, robotisering, 3D-printers en zelfrijdende auto’s. Hiermee is een bedrag van 775.000 euro gemoeid. Internationaal is Jeremy Rifkin niet onomstreden. Time Magazine omschreef Rifkin als de ‘meest gehate man in de wetenschappelijke wereld’ en ook zijn uitspraken leiden vaak, zowel nationaal als internationaal, tot controverse. Los daarvan roept ook het proces, dat geleid heeft tot het advies voor het opstellen van de zogenoemde
‘Roadmap Next Economy’ en het inhuren van de heer Rifkin, bij meerdere partijen in de gemeenteraad uiteenlopende vragen op.

Ter voorbereiding op de commissiebehandeling stellen wij daarom alvast de volgende vragen:

1. Op 10 september 2015 heeft de Bestuurscommissie EV van de metropoolregio Rotterdam Den Haag besloten tot het opstellen van de ‘Roadmap Next Economy’ door de econoom Rifkin. Hier is een aanzienlijk bedrag van € 775.000,- mee gemoeid. Kan het College aangeven hoe dit proces is verlopen in de commissie EV, als wel in het Algemeen Bestuur waar Rotterdam zitting in heeft? 

2. Hoe is de gunning aan de heer Rifkin tot stand gekomen? Is dat via een openbare aanbesteding of is er sprake van een enkelvoudige onderhandse gunning? is deze gunning conform de Europese aanbestedingsregels tot stand gekomen?

3. In de uitzending van Zomergasten gaf de burgemeester al aan een sympathisant van Jeremy Rifkin te zijn. Op welke wijze heeft dit een rol gespeeld in de keuze voor de heer Rifkin? 

De metropool is een netwerkorganisatie die bij uitstek privaat-publieke verbindingen moet maken. De letter of intent, maar ook de betrokken multinationals vanuit de tweede ring onderstrepen dit. 

4. Hoe kan het dan toch zo zijn dat de kosten van de heer Rifkin en zijn team (775k + 50k onkostenvergoeding) volledig met publiek geld worden betaald?

5. Is er inmiddels al een definitief besluit genomen over het al dan niet inhuren van de heer Rifkin voor het uitwerken van de ‘Roadmap Next Economy’? Zo ja, vanaf welke datum zullen de werkzaamheden van de heer Rifkin van start gaan? En hoe ziet zijn opdracht er precies uit?

6. Waar is in de economische pijler van de metropoolregio Rotterdam Den Haag precies geconstateerd dat er een externe denker noodzakelijk is voor de ontwikkeling van de economie in de metropoolregio Rotterdam Den Haag?

7. Deelt het College onze mening dat eerst de eigen innovatiekracht benut moet worden, voordat je veel geld onttrekt uit een niet sluitende meerjarenbegroting ten behoeve van een onderzoek dat wordt uitgevoerd vanuit een Amerikaans perspectief? Kan het college toelichten of en hoe dit is meegenomen in de besluitvorming? Lagen er bijvoorbeeld andere voorstellen op tafel?

8. Hoe staan naar verwachting de lasten in verhouding tot de baten van het onderzoek van de heer Rifkin? Kunt u dit inzichtelijk maken?

We zien uw beantwoording op bovenstaande vragen graag tegemoet.


Met vriendelijke groet,

Jan-Willem Verheij
VVD Rotterdam  

Lars Sörensen
Leefbaar Rotterdam

Leo de Kleijn
SP Rotterdam

Dossier: Lars Sørensen

Dossier: Bestuur

Meest recente schriftelijke vragen

7 december 2018
Sluiten shishalounges (n.n.b)
7 december 2018
Bewapening BOA’s (n.n.b)
7 december 2018
(Te) Hecht Verbonden (n.n.b)
7 december 2018
Ernstige agressie tegen docenten (n.n.b)
7 december 2018
Verdwijnen huismeesters Alexander (n.n.b)
26 november 2018
Handhaving boerkaverbod Rotterdam (n.n.b)

Laatste nieuws