Home > Informatie > Nieuwsberichten
Vrijdag, 15 mei 2020

’Schaf zorgbezuiniging af vanwege corona’


Bron: De Telegraaf. Door: De Rotterdamse redactie.

Rotterdam - Een Rotterdamse zorgbezuiniging van twaalf miljoen euro moet worden teruggedraaid omdat veel chronisch zieken door de coronacrisis extra kosten hebben.

Dat stelt Leefbaar Rotterdam-raadslid Michel van Elck. Al sinds het voornemen tot het afschaffen van de Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (TMZ) tot aan het daadwerkelijk stopzetten ervan vorig jaar verzet hij zich tegen het schrappen van extra geld voor chronisch zieken.

Juist die groep staat voor extra kosten in coronacrisistijd, meent het raadslid. „De coronacrisis raakt de samenleving als geheel, maar de mensen met een broze gezondheid in het bijzonder keihard. Bijvoorbeeld diegenen met een chronische ziekte. Vanwege hun onderliggende klachten vormt het coronavirus voor hen een extra grote en in bepaalde gevallen zelfs potentieel fatale bedreiging.”

Met als gevolg dat ze extra maatregelen nemen. „Het is dan ook logisch dat veel van hen in deze periode extra diep in de buidel tasten voor zaken als voedingssupplementen, vitamines, medicatie en beschermingsmaterialen.”

Maar de tweehonderd euro die mensen kregen via de TMZ is afgeschaft. „Tot groot verdriet en woede van deze groep kwetsbare Rotterdammers, de Vereniging van Gehandicaptenorganisaties, Leefbaar Rotterdam en ook de andere oppositiepartijen.”

Via een collectieve verzekering moest het verschil worden opgevangen, onder meer door een lagere premie. Maar dat valt tegen, stelt Van Elck. „Zorgverzekeraar VGZ maakte vorig jaar een forse premiestijging bekend, waardoor mensen dit jaar honderd euro meer kwijt zijn aan hun ziektekostenverzekering.”

Het is niet de enige tegenvaller voor zieken in Rotterdam, stelt hij. „Zij zijn zwaar benadeeld door het afschaffen van de tegemoetkoming meerkosten zorg, door het afschaffen van de thuiszorgvouchers en worden geconfronteerd met een premiestijging van honderd euro voor hun ziektekostenverzekering. Die kunnen en mogen nu niet nogmaals de dupe worden.”

Alles bij elkaar opgeteld vindt Van Elck ’de afschaffing van de TMZ op geen enkele wijze te rechtvaardigen’. Hij roept zorgwethouder Sven de Langen dan ook op een streep door ’de kille en tenenkrommende bezuiniging’ te zetten. „Hij moet deze asociale bezuiniging, die als gevolg van de coronacrisis nog eens extra onrechtvaardig uitpakt, direct terug draaien.”

Daarvoor dient Van Elck schriftelijke vragen in bij het stadsbestuur. Want de coronacrisis vormt voor chronisch zieken niet alleen een risico ’qua gezondheid, maar vormt ook op financieel terrein een extra groot risico’.

Al eerder kreeg hij veel bijval voor een dergelijke oproep, maar toen er uiteindelijk over gestemd moest worden bleef het coalitievoordeel van één zetel overeind. Gezien de moeilijke tijden waarin de maatschappij nu verkeert hoopt het raadslid op andere inzichten.

„Het zou het stadsbestuur sieren als zij deze bezuiniging nu terugdraait. Terugkomen op een verkeerd besluit is geen teken van zwakte, maar van leiderschap.”

Laatste nieuws