Home > Informatie > Nieuwsberichten
Donderdag, 12 november 2020

Rotterdamse raad eist opheldering over verdwenen 2,5 miljoen tijdens verbouwing Avicenna College


Bron: AD Rotterdams Dagblad. Door: Salwa van der Gaag

De Rotterdamse raad eist opheldering van het college over de 2,5 miljoen euro, die volgens de Rekenkamer niet uitgegeven is aan de nieuwbouw van het Avicenna College. De fracties weten één ding zeker: als blijkt dat er belastinggeld is verdwenen moet dat zo snel mogelijk terug worden betaald.

,,Het ziet er ontzettend slecht uit”, zegt raadslid Tim Versnel van de VVD over het Rekenkamerrapport dat vandaag is verschenen. Daarin staat dat 2,5 miljoen - bestemd voor de nieuwbouw van het Avicenna College - nergens in de boeken is terug te vinden. Ook zouden het schoolbestuur en het bouwbedrijf de afspraak hebben gemaakt om resterend geld onderling te verdelen. Dat is tegen de regels.

Leefbaar Rotterdam vraagt het college om een debat omdat de partij wil weten waar die 2,5 miljoen is gebleven. De gemeente Rotterdam trok 12,7 miljoen euro uit om de 850 islamitische leerlingen een onderkomen te bieden. ,,We hebben in 2018 al vragen gesteld over dit budget en waaraan het precies werd besteed”, zegt Leefbaar-raadslid Tanya Hoogwerf. ,,De reactie van het college is veel te zwak. Dit kan natuurlijk echt niet.”

Teveel vragen
Het college stelt dat er geen geld is verdwenen, afgaand op een goedgekeurd accountantsrapport. Volgens de rekenkamer is dat rapport echter onvolledig. ,,Het is vreemd dat het college en de Rekenkamer tegenover elkaar staan”, vindt Co Engberts, fractievoorzitter van de PvdA. ,,Financiële specialisten moeten hier nog eens heel goed naar kijken. Dit roept teveel vragen op.”

Ook uit hij kritiek op het stadsbestuur omdat zij het Avicenna zelf de aanbesteding liet regelen. Daarin zijn volgens de Rekenkamer fouten gemaakt. Vastgoedbedrijf Hevo zou de klus met voorkennis hebben gekregen waardoor concurrentie geen eerlijke kans kreeg. ,,Aanbestedingen zijn hartstikke ingewikkeld. De gemeente heeft hier zelf fouten in gemaakt tijdens de verbouwing van Het Open Venster, maar we verwachten wel dat een school dit kan?”

De Rekenkamer neemt het het college kwalijk dat zij tekort is geschoten in de toezichthoudende rol op het bouwproces.

Zorgen over de leerlingen

Na vernietigende inspectierapporten en uit de hand gelopen bestuurlijke conflicten is dit de zoveelste episode voor de in opspraak geraakte islamitische middelbare school. ,,We maken ons echt zorgen over de leerlingen die al jarenlang een speelbal zijn. Het lijkt alsof deze school koste wat het kost moet lukken, maar het is een keertje klaar”, aldus Hoogwerf.

Als blijkt dat er belastinggeld verdwenen is, moet dat terug zeggen de partijen ferm. ,,De feiten moeten boven water komen”, aldus Versnel. Ook D66 vraagt om opheldering. Elene Walgenbach: ,,We moeten deze signalen serieus nemen en een goed gesprek met elkaar voeren over het proces. Dit moet in het vervolg beter. We waren erg verrast door het rapport.”

Erg frustrerend
Volgens Hevo - dat veel ervaring heeft met het verbouwen van oude schoolpanden - is er helemaal geen geld verdwenen en is de 12,7 miljoen euro van de gemeente gewoon gefactureerd. ,,Het is voor ons erg frustrerend wat er nu gebeurt, omdat we het juist een knappe prestatie vonden dat we binnen de tijd en het budget die school hebben neergezet”, zegt directievoorzitter Ewoud van der Sluis.

Hij noemt het pijnlijk dat nu in twijfel wordt getrokken of het geld wel goed terecht is gekomen. Een verklaring hiervoor heeft hij niet. ,,Bij Hevo zit van alles in het takenpakket. We zijn een projectmanagementbureau. We vermoeden dat kosten voor bijvoorbeeld adviseurs en architecten niet zijn meegeteld.” De Rekenkamer stelt echter alle benodigde documenten voor handen te hebben gehad.

Laatste nieuws