Home > Informatie > Nieuwsberichten
Donderdag, 03 december 2020

Rotterdamse politiek is bedacht op afblazen nieuw Feyenoordstadion: Dan club helpen met de Kuip


Bron: AD Rotterdams Dagblad. Door: Leon van Heel

Mocht het nieuwe stadion niet doorgaan, dan helpt de gemeente Rotterdam de voetbalclub Feyenoord ‘maximaal’ met de renovatieplannen voor de Kuip.

Dat zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen, VVD). De mogelijkheid dat de bouw van het nieuwe stadion niet doorgaat en het huidige stadion wordt gerenoveerd, kwam donderdagavond ter sprake in de Rotterdamse politiek. Die besprak het bestemmingsplan voor Feyenoord City; de ambitieuze nieuwbouwwijk van 3770 woningen aan de oevers van de Nieuwe Maas én een nieuw voetbalstadion die Rotterdam-Zuid een impuls moeten geven.

Met een bestemmingsplan bepaalt de gemeente wat planologisch in een gebied mag gebeuren en gemeenteraadsleden grepen de mogelijkheid aan om hun bedenkingen over het stadionproject te uiten. De financiering van de voetbaltempel is nog niet rond, voetbalclub Feyenoord twijfelt nog over de verhuizing en de politici vragen zich af of het handig is om dan al dan al een bestemmingsplan vast te stellen. Met name Leefbaar, SP, de Partij voor de Dieren en 50Plus zijn hierover kritisch.

‘Maximale snelheid’
Leefbaar opperde bij monde van het gemeenteraadslid Robert Simons dat de gemeente bij het (‘onverhoopt’) afblazen van het nieuwbouwplan maximaal moet meehelpen met de renovatie van het oude, slecht onderhouden stadion de Kuip. Het gaat dan niet om financiële hulp, zegt Simons maar om ‘op maximale snelheid’ meewerken met de planologische procedures. ,,Er moet perspectief zijn voor Feyenoord.’’ Kurvers heeft dat toegezegd.

De gemeente zal dan ‘welwillend’ zijn en de ‘druk erop houden’, zegt de wethouder. ,,Al betekent dat geen carte blanche. We zullen de procedures moeten doorlopen, maar daar werken we wel hard aan mee.’’

Mocht het nieuwe stadion er niet komen, dan gaat volgens Kurvers de bouw van de woonwijk Feyenoord City wel door. ,,We zullen ons dan op het ontwerp van de wijk moeten herbezinnen.’’ Het definitieve besluit over het nieuwe stadion valt volgend jaar.

Laatste nieuws