Home > Informatie > Nieuwsberichten
Woensdag, 14 oktober 2020

Rotterdamse oppositie: trek ‘coronavrije’ begroting zo snel mogelijk in


Bron: AD Rotterdams Dagblad. Door: Antti Liukku

In een uitzonderlijk gezamenlijk statement roept de voltallige Rotterdamse oppositie op om de begroting voor 2021 in te trekken. Het stadsbestuur houdt namelijk geen rekening met de impact van een tweede coronagolf.

Joost Eerdmans, van grootste oppositiepartij Leefbaar Rotterdam, spreekt van een ‘spookbegroting’. Ellen Verkoelen van 50Plus noemt het ‘heel erg creatief boekhouden’. De oppositie eist dat er snel een nieuwe begroting komt, en wel binnen een maand. Want dan wordt traditiegetrouw met de financiële plannen voor het komende jaar ingestemd, het belangrijkste raadsbesluit van het jaar.

Maar corona zet de boel op zijn kop. Het college heeft aangegeven de komende jaren flink te willen investeren, juist om ‘sterker uit de crisis te komen’. Bijvoorbeeld 233 miljoen euro voor verschillende grote stadsprojecten. En een Energietransitiefonds van 134 miljoen euro, wat uit de Eneco-opbrengst wordt betaald.

Tweede golf
In de begroting, die twee geleden is gepresenteerd, schrijft het stadsbestuur echter dat ‘we geen rekening houden met een tweede golf dan wel extra grootschalige contactbeperkende maatregelen.’

Volgens de oppositie (Leefbaar Rotterdam, Denk, Nida, SP, PVV, Partij voor de Dieren en 50Plus) is de begroting daarom ‘niet behandelrijp’, staat in schriftelijke vragen. Ze willen van het stadsbestuur een herziene versie, ‘op zo kort mogelijke termijn’. ,,Dit stadsbestuur loopt compleet achter de feiten aan. Ze geven bakken met geld uit, maar hebben geen idee wat er op hun afkomt,’’ zegt Eerdmans.

Helemaal niets
Wel reserveert dit stadsbestuur 50 miljoen euro om de coronaverliezen op te vangen, denk aan lagere parkeeropbrengsten en extra kosten bij de sociale dienst. Verder gaan ze uit ‘van maximale compensatie vanuit het Rijk’. Ellen Verkoelen van 50Plus noemt dit ‘helemaal niets’. ,,Corona moet de rode draad zijn in deze begroting, maar je krijgt het idee dat er niets aan de hand is.’’

Laatste nieuws