Home > Informatie > Nieuwsberichten
Woensdag, 24 september 2014

Rotterdamse jongeren aan de slag bij Defensie


De gemeente Rotterdam wil samen met Defensie honderden Rotterdamse jongeren aan het werk krijgen. De samenwerking is bedoeld om de jeugdwerkloosheid terug te dringen. Het gaat om opleidingsplekken, vakopleidingstrajecten en ‘werkfitstages’ met uitzicht op een baan. Leefbaar Rotterdam is verheugd met de samenwerking.

Op de Rotterdamse Van Ghentkazerne ondertekenden wethouder Maarten Struijvenberg (Werkgelegenheid, Leefbaar Rotterdam), Defensie, de Rotterdamse scholen en het UWV gisteren een intentieverklaring. Het ineen slaan van de handen is bedoeld, niet alleen om jongeren die ingeschreven staan bij arbeidsbureaus aan een baan te helpen, maar ook de jongeren die moeilijk aan een baan kunnen komen omdat ze bijvoorbeeld geen diploma hebben of geen ervaring.

Aanvalsplan jeugdwerkloosheid
Tegenover de Telegraaf laat Struijvenberg weten dat de aanpak hem gelukkig stemt, maar dat er meer voor nodig is om de werkloosheid onder jongeren aan te pakken: “Rotterdam kent veel jongeren die geen baan hebben. Daar moet verandering in komen en daar helpen afspraken zoals deze goed bij. Met het ondertekenen van deze verklaring laten wij zien dat we er alles aan doen om meer jongeren uit de regio Rotterdam aan het werk te krijgen. In dit geval bij Defensie. We ondersteunen als gemeente dit soort initiatieven van harte. Maar het is niet genoeg en we zetten nog wat tandjes bij. Begin 2015 presenteer ik daarom samen met wethouder Hugo de Jonge een aanvalsplan jeugdwerkloosheid”, aldus Struijvenberg. 

Samenwerking biedt perspectief
Leefbaar Rotterdam-raadslid Ingeborg Hoogveld is lovend over de samenwerking: “Dit biedt jongeren zonder werk of diploma weer perspectief op een baan, fantastisch.” Hoogveld kijkt uit naar het aanvalsplan van de wethouder om de jeugdwerkloosheid verder aan te pakken. “Dit probleem is groter dan een paar honderd jongeren, dat ziet ook de wethouder. Een gedegen plan is geboden om iedereen aan de slag te krijgen. De tijd van stilzitten is voorbij!” 

Dossier: Ingeborg Hoogveld

Laatste nieuws