Home > Informatie > Nieuwsberichten
Donderdag, 26 maart 2020

Rotterdamse ambtenaren tijdelijk anders inzetten


Bron: Dagblad010

Leefbaar Rotterdam zou graag zien dat gemeenteambtenaren die nu door de coronacrisis veel taken niet kunnen vervullen worden ingezet in maatschappelijke sectoren waar wel de nood het hoogst is.

Rotterdam zou in dat opzicht het voorbeeld moeten volgen van de provincie Limburg waar ambtenaren meehelpen in de zorg, als maaltijdbezorgers aan ouderen of als toezichthouders.

‘’Een goed voorbeeld’’, vinden de raadsleden Simons en Van Aalst, ‘’is het Rode Kruis, waar gecertificeerde ambtenaren het tekort aan bloedprikkers kunnen opvangen óf de inzet van toezichthouders van andere clusters – bijvoorbeeld milieu en bouw – ter ondersteuning van BOA’s. Zij hebben weliswaar geen opsporingsbevoegdheid, maar kunnen een waardevolle bijdrage leveren als ‘oren en ogen’ op straat.’’

De suggestie ligt nu op het bordje van het stadsbestuur en Leefbaar is benieuwd hoe snel erop wordt geanticipeerd.

Laatste nieuws