Home > Informatie > Nieuwsberichten
Vrijdag, 13 november 2015

Rotterdam zit weer in de lift


25 extra interventieambtenaren tegen woonoverlast, een verdubbeling van het aantal jeugdhandhavers en een daling van de afvalstoffenheffing (-7%). Dat zijn enkele maatregelen die Rotterdammers aankomend jaar tegemoet kunnen zien. “We zetten de strijd voort voor een veilige en schone stad en proberen Rotterdammers verder te ontzien in hun woonlasten. Rotterdam zit weer in de lift,” aldus fractievoorzitter Anton Molenaar.

Woonlasten verder omlaag
Aankomend jaar gaan de woonlasten voor Rotterdammers verder omlaag. Zo daalt de afvalstoffenheffing met ruim 7 procent en de hondenbelasting met 11 procent (-30% in 2018). Molenaar: “We kiezen er bewust voor werkende Rotterdammers niet verder te belasten. Vorig jaar is het stadsbestuur met Leefbaar Rotterdam begonnen aan een trendbreuk: lasten omlaag in plaats van omhoog. Die koers zetten we in 2016 verder in.”

Veiligheid neemt toe
Ook gaat het stadsbestuur extra maatregelen treffen om de veiligheid in Rotterdam verder toe te laten nemen. Het aantal jeugdhandhavers wordt verdubbeld om de rust op 10 hotspots in de stad te laten terugkeren. Daarnaast wordt doorgepakt bij het bestrijden van woonoverlast. Vanaf volgend jaar worden 25 extra interventieambtenaren aangesteld en wordt verder vorm gegeven aan de Skaeve Huse. “Veiligheid is opnieuw topprioriteit. onze koers is klip en klaar: het slachtoffer wordt geholpen en de overlastgever aangepakt. Duidelijker kunnen we het niet maken,” aldus Molenaar.

Ouderen weer centraal
Rotterdamse ouderen komen weer centraal te staan. Werd afgelopen jaar begonnen met de aanpak van eenzaamheid, aankomend jaar gaat het stadsbestuur ook uitvoering geven aan de veiligheidsofficier ouderenzorg en een start maken met huismeesters in ouderenflats. Molenaar: “We gaan inzetten op meer en betere bescherming van kwetsbare ouderen. De veiligheidsofficier gaat optreden tegen diefstal en de huismeester zorgt er straks voor dat ouderen zich niet langer onveilig hoeven te voelen in hun flat. Een aanpak waar Leefbaar Rotterdam trots op is!”

Strijd tegen zwerfvuil zet door
Op het gebied van de buitenruimte gaat het stadsbestuur de strijd tegen zwerfvuil extra kracht bijzetten. Op verzoek van Leefbaar Rotterdam wordt de huidige aanpak geïnventariseerd en uitgezocht hoe de stad effectiever kan worden schoongemaakt. “De strijd tegen zwerfvuil is op dreef. Met hufterboetes, vliegende brigades en door mensen aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid, is een eerste stap gezet. Maar we zijn er nog niet. Daarom werken we door, net zo lang tot Rotterdam schoon is,” aldus Molenaar.

Aanvullende voorstellen
In aanvulling op de begroting diende Leefbaar Rotterdam ook enkele andere voorstellen in. Alle voorstellen werden met een meerderheid in de gemeenteraad aangenomen. Eén van die voorstellen is een verscherpte integratieaanpak van Somaliërs. Maar ook het voorstel voor een versnelde uitrol van het Stop&Shop parkeertarief in andere delen van Rotterdam werd aangenomen. Tot slot zorgde Leefbaar Rotterdam ervoor dat wijkgebouw de Romeynshof in Ommoord zijn deuren voorlopig niet hoeft te sluiten.

Wat betekent Skaeve Huse? Bekijk het filmpje hieronder:

Zie ook:
- Leefbaar Rotterdam wil versnelde invoer Stop&Shop
- Leefbaar wil Romeynshof open houden
- Leefbaar: nu doorpakken in aanpak zwerfvuil
- Leefbaar Rotterdam wil huismeester terug in ouderenflat
- Rotterdam zit weer in de lift
- Lasten voor Rotterdammers blijven dalen in 2016

Dossier: Buitenruimte

STANDPUNT: Schoon en groen
26 april 2017 Van A naar Beverwaard!

Dossier: Economie

STANDPUNT: Werken moet lonen

Dossier: Integratie

STANDPUNT: Radicalisering

Dossier: Lokale lasten

Dossier: Ondernemen

28 augustus 2015 Uitlopende wegwerkzaamheden

Dossier: Ouderen

STANDPUNT: Ouderen

Dossier: Veiligheid

STANDPUNT: Veiligheid

Dossier: Prins-Alexander

Laatste nieuws