Home > Informatie > Nieuwsberichten
Donderdag, 08 oktober 2015

Rotterdam zit weer in de lift


De veiligheid neemt toe, de lastenverlaging zet door en de Rotterdamse huishoudboekjes worden op orde gebracht. Rotterdam zit weer in de lift dankzij een daadkrachtig stadsbestuur en met stevige maatregelen op de rol voor 2016. Dat zegt fractievoorzitter Anton Molenaar in reactie op de gemeentebegroting.

Lastenverlaging zet door
Tijdens de algemene beschouwingen voor de begroting 2016 gaf Leefbaar Rotterdam aan blij te zijn dat het stadsbestuur (LR, D66, CDA) kiest voor verdere lastenverlaging in 2016. Zo daalt de afvalstoffenheffing met ruim 7 procent. Ook de hondenbelasting (-11%) daalt. Molenaar: “Dit stadsbestuur stond voor een moeilijke opgave door onverwachte bezuinigingen. Toch slaagt zij er in de woonlasten voor Rotterdammers te verlagen. Dat verdient een compliment.”

Stad werkt aan betere huishoudboekjes
Ook complimenteert Leefbaar Rotterdam de bijstandsaanpak van wethouder Struijvenberg (Werkgelegenheid & Economie). “Waar wethouders voorheen de problemen met betrekking tot de bijstand vermeden, legt deze wethouder de vinger op de zere plek en zegt waar het op staat. Tegelijkertijd helpt deze wethouder de Rotterdammers om hun huishoudboekje weer op orde te krijgen. Dat is wat Leefbaar Rotterdam betreft de enige oplossing om uit de armoede te komen”, aldus Molenaar.

Veiligheid weer in de plus
Op het gebied van veilig boekt Rotterdam goede resultaten. Zo is het aantal geregistreerde misdrijven in 2014 met 8 procent gedaald en werd deze week bekend dat de aanpak roofovervallen heeft geleid tot 25 procent minder berovingen. Daarnaast wordt het aantal jeugdhandhavers verdubbeld om de rust op 10 hotspots in de stad te laten terugkeren en wordt doorgepakt bij het bestrijden van woonoverlast. Vanaf 2016 worden 25 extra interventieambtenaren aangesteld. Ook het slotstuk de Skaeve Huse staat inmiddels op de rails.

Strijd tegen zwerfvuil op dreef
Op het gebied van de buitenruimte gaat het stadsbestuur voortvarend te werk, maar moet nog een flinke slag worden gemaakt om de stad daadwerkelijk schoon te krijgen. Molenaar: “Leefbaar Rotterdam is samen met wethouder Eerdmans vastberaden in de strijd tegen zwerfvuil. Er is nog nooit zoveel aandacht gegeven aan zwerfvuil en de aanpak hiervan. Mensen worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid, er zijn hogere boetes en vliegende brigades die snel in actie komen bij het afvoeren van rondslingerend vuil.”

Rotterdamse ouderen weer centraal
Daarnaast constateert Leefbaar Rotterdam dat ouderen in Rotterdam weer centraal staan. Molenaar: “Leefbaar Rotterdam is trots op het actieprogramma ouderen. Dit was voor ons, naast het gratis openbaar vervoer, een belangrijk speerpunt. Ook zijn wij blij dat wethouder De Jonge (Zorg) het plan van Leefbaar Rotterdam heeft omarmd om diefstal onder ouderen in de zorg tegen te gaan. Of zoals ons raadslid Van Elck het zei: “De handen in de zorg moeten aan het bed en niet in de portemonnee van ouderen!” Daarnaast wil Leefbaar Rotterdam dat seniorencomplexen weer een conciërge/huismeester krijgen.

Maar ook: zorgen over toestroom asielzoekers
Tot slot sprak Leefbaar Rotterdam wel haar zorg uit over de opvang van asielzoekers. Rotterdam heeft immers nog een hele slag te maken met het wegwerken van sociale achterstanden. We willen vooruit, niet achteruit. Leefbaar Rotterdam heeft in elk geval alle begrip voor al die Rotterdammers die zich zorgen maken hierover. Want naast een aanslag op onze sociale voorzieningen, voorziet Leefbaar ook culturele problemen. Leefbaar Rotterdam zal er daarom scherp op toe blijven zien dat asielopvang in Rotterdam niet ten koste gaat van de leefbaarheid. 

Dossier: Anton Molenaar

Dossier: Joost Eerdmans

PROFIEL: Joost Eerdmans

Dossier: Maarten Struyvenberg

19 januari 2017 De tegenprestatie werkt

Dossier: Michel van Elck

PROFIEL: Michel van Elck

Dossier: Buitenruimte

STANDPUNT: Schoon en groen
26 april 2017 Van A naar Beverwaard!

Dossier: Economie

STANDPUNT: Werken moet lonen

Dossier: Integratie

STANDPUNT: Radicalisering

Dossier: Lokale lasten

Dossier: Ouderen

STANDPUNT: Ouderen

Dossier: Veiligheid

STANDPUNT: Veiligheid

Dossier: Zorg en sociaal

Dossier: Bijstand

Laatste nieuws