Home > Informatie > Nieuwsberichten
Donderdag, 01 oktober 2020

Rotterdam is Trevvel beu


Bron: Dagblad010. Door: Michel van Elck

De emmer is niet zo vol. Dat zijn de woorden van wethouder De Langen. Terwijl het al ruim 2,5 jaar langer kommer en kwel is met Trevvel. U weet wel die doelgroepvervoerder die de aanbesteding won en aankondigde nooit meer te laat te komen. Dat zal - ik citeer de toenmalige directeur van Trevvel - “wel even wennen zijn”. Nou wennen werd het zeker...

Al ruim 2,5 jaar gaan we van incident naar incident. Van slecht rapport naar nog slechtere rapporten. Heeft deze wethouder in die 2,5 jaar de raad inmiddels twaalf keer beloofd dat de problemen opgelost zouden worden. Twaalf keer! 

Maar in plaats van in te grijpen koos De Langen er 33 maanden lang voor om Trevvel uit de wind te houden. En hierdoor is het probleem Trevvel nu ook het probleem Sven de Langen geworden.

Deze stad verdient een wethouder die achter die kwetsbare vrouw uit het rapport van de ombudsman gaat staan, die de crematie van haar oma miste door Trevvel. Achter dat jongetje met verstandelijke beperkingen die niet meer naar school durft vanwege Trevvel.  Achter die ouderen die uitjes bij de zonnebloem in het water hebben zien vallen. 

Achter die 87 jarige vrouw die valt omdat er geen opstapbankje aanwezig is, verwondt raakt en vervolgens ook niet geholpen wordt met uitstappen en nu geen gebruik meer maakt van vervoer op maat. 

Achter die ouders van kwetsbare jongeren die niet durven te klagen omdat ze bang zijn voor represailles. Achter die vele goedwillende chauffeurs van Trevvel, die aangeven horendol te worden van een hopeloze planning. 

Achter de kwetsbare Rotterdammer, die zoals de ombudsman terecht aangeeft, beter verdient dan het tot nu toe is gegaan. 

Een wethouder die achter hen staat in plaats van achter Trevvel en hen continu de hand boven de hoofd houdt.

We kunnen niet van Trevvel af

We kunnen niet van Trevvel af wordt er hier dan in de gemeenteraad geroepen. Ja; dat is dan omdat deze wethouder er een bende van heeft gemaakt! 

Een wethouder, die zoals uit een interne audit blijkt, geen afrekenbare prestatieafspraken heeft gemaakt. 

Die geen goede invulling heeft gegeven aan een zakelijke houding richting Trevvel in de aansturing en in het afdwingen van structurele verbeteringen. Een audit waarin aangegeven wordt dat de sturing en monitoring vanuit de gemeente diffuus is geweest. 

Diffuus over een contract met een waarde van 225 miljoen euro. En daarom, daarom kunnen we niet van Trevvel af omdat er niet aan dossieropbouw is gedaan door deze wethouder. En dat is kwalijk, heel kwalijk!

Ondanks dat uit diezelfde audit blijkt dat de kwaliteit van dienstverlening via Trevvel niet geborgd is. Niet op het niveau zit wat bij de aanbesteding beloofd werd. Dat er geen trendmatige afname van de meest voorkomende klachten is waar te nemen. En ondanks diverse desastreuze rapporten en al die geluiden uit de stad presteerde deze wethouder het wel om 1,1 miljoen euro extra over te maken naar Trevvel. Een schimmige prestatieafhankelijke vergoeding, een bonus van 1,1 miljoen euro. Het is een gotspe.

In februari van dit jaar kondigde de wethouder aan om in mei - na afloop van het eerste kwartaal - maatregelen te nemen als de cijfers van Trevvel-route niet zouden verbeteren. Maar ondanks dat de stiptheidscijfers nog steeds achterblijven, ondanks dalende cliënttevredenheid en ondanks dat het aantal klachten niet gedaald is, volgde er wederom geen enkele sanctie. Waarom niet?

Zelfs toen Trevvel – hoe bestaat het - bezwaar maakte tegen het onafhankelijk meldpunt van de ombudsman volgde er geen actie vanuit de wethouder. Geen actie op het feit dat Trevvel blij was met de dikke onvoldoendes in het rapport van de ombudsman. Waarom niet?

De afgelopen 2,5 jaar kende het stuntelende Trevvel één groot geluk. En dat was dat het een net zo stuntelende wethouder trof. Een wethouder zonder enige zelfreflectie, die weigerde dit dossier over te hevelen naar collega Van Gils. En waar de wethouder dossieropbouw naliet, deed Leefbaar Rotterdam dat wel. In het belang van de meest kwetsbare inwoners van onze stad.

Rotterdammers zijn het beu

Voorzitter, beseft de wethouder wel dat Rotterdammers het beu zijn? Is de wethouder zich bewust dat hij de raad inmiddels twaalf keer heeft laten weten dat het goed zou komen, maar dat de problemen nog steeds niet zijn opgelost?

Welk rapportcijfer krijgt Trevvel van de wethouder over het jaar 2019? Hoe kan het in godsnaam zo zijn dat er bij Trevvel nog steeds geen enkel urgentiebesef is dat het zo niet langer kan? Terwijl die emmer overstroomt.

Realiseert de wethouder zich dat het erop lijkt dat hij Trevvel maar tegen beter weten in blijft verdedigen omdat hij geen weg terug meer ziet? 

Omdat hij Trevvel zo lang is blijven verdedigen dat nu ingrijpen gelijk staat aan het toegeven van zijn ongelijk? 

Snapt de wethouder dat wij vrezen dat hij niet meer zuiver kan oordelen op dit dossier?

Je bent geen slappe, maar juist een sterke bestuurder door te erkennen dat je achteraf gezien foute keuzes en inschattingen hebt gemaakt, te lang met iets bent doorgegaan. Ik wil de wethouder dan ook dringend vragen te reflecteren op zijn eigen functioneren.

Laatste nieuws