Home > Informatie > Nieuwsberichten
Donderdag, 30 november 2017

Rotterdam gaat Somaliërs achter de vodden zitten


Bron: De Telegraaf, 30 november 2017 - door Maarten Ritman
De veelal werkloze Somaliërs in Rotterdam worden actief benaderd door de gemeente om aan het werk te gaan.

Twee jaar geleden werd de motie ‘De helpende Hand’ van Leefbaar Rotterdam aangenomen waarin het stadsbestuur werd gevraagd de Somalische gemeenschap in de Maasstad te helpen integreren. Een breed pakket aan maatregelen moet voorkomen dat de 2500 Somaliërs aan de zijlijn blijven staan, stelt raadslid Tanya Hoogwerf.

Onderzoeksinstituut Risbo van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft nu op verzoek van het college de problemen in kaart gebracht en die zijn groot, stelt verantwoordelijk wethouder Robert Simons (Integratie) in een schrijven aan de Rotterdamse gemeenteraad.

Negatief
“Met name de grote uitkeringsafhankelijkheid van Somalische Rotterdammers valt in negatieve zin op. Het niet beheersen van de Nederlandse taal en het moeilijk de weg kunnen vinden in de Nederlandse samenleving zijn belangrijke oorzaken.”

De gebrekkige taalbeheersing staat hun structurele integratie voor een belangrijk deel in de weg, meent Simons. “De kern van het probleem ligt volgens de gesproken professionals in eerste instantie bij een falende inburgering.”

De gevraagde aanpak is bedoeld om Somaliërs ‘te activeren’, meent Hoogwerf. “Het is een brede aanpak vanuit diverse disciplines. Het kan niet zo zijn dat over dertig jaar deze generatie nog steeds niet mee kan in onze maatschappij.”

Onderwijs, taal, radicalisering en werk worden nog dit jaar en in de eerste helft van volgend jaar breed aangepakt door diverse gemeentelijke diensten, samen met enkele Somalische instanties uit Rotterdam. Dan volgt direct al een evaluatie. Bijzonder bij de aanpak is de speciale rol voor de dienst Werk & Inkomen.

“Medewerkers van de gemeente, onder andere bij W&I en het Jongerenloket, die veel contact hebben met Somalische Rotterdammers worden via voorlichting beter geïnformeerd over de achtergronden van de Somalisch Rotterdamse gemeenschap. Dit heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de meest effectieve manier om deze groep te bereiken en activeren”, laat Simons weten.

Zelf doen
Toch moeten de Somaliërs het uiteindelijk zelf doen volgens de wethouder. “De gemeente Rotterdam gaat Somalische Rotterdammers actief benaderen om hen aan te spreken op deze verantwoordelijkheid en tegelijk ondersteuning aan te bieden.”

Hoogwerf is blij met de aanpak en zegt er veel van te verwachten.

Dossier: Robert Simons

PROFIEL: Robert Simons

Dossier: Tanya Hoogwerf

PROFIEL: Tanya Hoogwerf

Dossier: Integratie

STANDPUNT: Radicalisering

Laatste nieuws