Home > Informatie > Nieuwsberichten
Dinsdag, 25 oktober 2016

‘Rotterdam bouwt en sloopt voor de toekomst’


Bron: AD/Rotterdams Dagblad, 25 oktober 2016 - door Mark Hoogstad
Op 30 november kunnen Rotterdammers zich uitspreken over de bouw- en sloopplannen van de gemeente. Wethouder Ronald Schneider verdedigt zijn geesteskind, de Woonvisie. “We gaan een tussenspurt maken.”

Bang om heilige huisjes omver te schoppen, is hij niet. Zowel letterlijk als figuurlijk. De voorraad goedkope woningen is volgens hem simpelweg te groot en ‘fnuikend voor de verdere en noodzakelijke ontwikkeling van Rotterdam’. En dus zet wethouder Ronald Schneider (stedelijke ontwikkeling, Leefbaar) het mes erin. Bijna 20.000 woningen waarvan het merendeel op Zuid, wil de gemeente slopen of samenvoegen.

Verandering van spijs doet eten, betoogt Schneider (53) en hij, al bijna vijftig jaar inwoner van de stad, kan het weten. “Toen ik hier studeerde, woonde ik aan de Meent. Dat was destijds geen aangename straat. Ik weet nog dat Café Pol plotseling verscheen, te midden van een zee aan leegte. Die gaat het nooit redden, dacht ik. Een misvatting. Pol is een begrip. Sterker: de gehele binnenstad bruist inmiddels.”

Wat is de kern van uw Woonvisie?
“Meer evenwicht in woningvoorraad in bepaalde wijken van de stad. Wie in Rotterdam op zichzelf wil gaan wonen, moet een starterswoning kunnen vinden. Wie vervolgens een gezinnetje gaat stichten, moet een volgende stap in zijn of haar wooncarrière kunnen maken, zonder dat hij of zij gedwongen is de wijk te verlaten. In Zuidwijk en Pendrecht – wijken met veel van die gestempelde woonblokken van drie à 4 vier hoog met kleine woningen – heb ik de laatste jaren veel eerste palen geslagen van nieuwe woningbouwprojecten. Als ik toekomstige bewoners vroeg waar ze vandaan komen, hoorde ik vaak: wij komen hiervandaan en zijn hartstikke blij dat we in onze eigen wijk nu een grondgebonden woning met een tuintje hebben kunnen vinden. Voorheen moesten ze uitwijken naar randgemeenten. Met die eenzijdige goedkope woningvoorraad bouw je geen sociaal weefsel op. Rotterdam heeft meer woondifferentiatie nodig, meer balans. Dat is de essentie.”

Uw critici menen dat u Koning Sloophamer door de stad jaagt en schetsen apocalyptische beelden van platgeslagen wijken.
“Ik verzet me tegen die beeldvorming. Ik snap het, het is allemaal politiek, maar het doet geen recht aan de werkelijkheid. Ik hoor het ook van bewoners die me aanspreken en zeggen dat ze hun sociale huurwoning worden uitgezet. Het klopt niet! We brengen meer evenwicht aan, waardoor de leefbaarheid verbeterd wordt en gezinnen met kinderen weer een plek kunnen vinden. Uiteindelijk is iedereen daar bij gebaat, ook bewoners met een smallere beurs. Ik hoor en zie het om me heen: Rotterdammers die terugkeren naar hun geboortestad, omdat ze hier nu eindelijk een woning kunnen vinden die aansluit op hun wensen. Er wordt tegenwoordig geloot om dat soort woningen. We moeten die vraag faciliteren. Vergis je niet: deze stad heeft flink aan populariteit gewonnen.”

Maar ergens gaat het pijn doen. Dat kunt u toch niet ontkennen?
“Zuid telt relatief veel kleine woningen van matige tot slechte kwaliteit. Daarmee vertel ik niets nieuws. Daar moeten we wat aan doen. Rotterdam is niet meer het Rotterdam van twintig jaar geleden. In 2008 lag het gemiddelde opleidingsniveau in deze stad onder het landelijke gemiddelde. Inmiddels is het gemiddelde opleidingsniveau hier hoger dan het landelijk gemiddelde. We hebben geen statische bevolking. Dat een kind in een sociale huurwoning opgroeit, wilt niet zeggen dat hij of zij daar ook per definitie eindigt. Gelukkig niet zeg! We hebben veel sociale stijgers. Die nemen geen genoegen met een smal bemeten woninkje. Die kunnen en die willen beter én ruimer wonen dan hun ouders.”

Trekt u de lijn door van uw PvdA-voorganger Hamit Karakus?
“Dat klopt in zoverre dat ik mijn woonbeleid iets scherper aanzet en me daar helder over uitspreek. De door Leefbaar ingezette lijn heeft hij in de periode 2006-2014 doorgetrokken. Ik begrijp de ophef van de PvdA dan ook niet. Een stad is gebaat bij langjarig beleid. Het is heel vervelend om eens in de vier jaar van richting te veranderen. Investeerders en marktpartijen hebben behoefte aan duidelijkheid voor de langere termijn. Zij prijzen Rotterdam, zo hoor ik keer op keer, om de bestendige gedragslijn.”

SP-critici betwisten de cijfermatige onderbouwing van uw verhaal.
“Ik weet het zeker: Rotterdam heeft veel meer goedkope woningen dan nodig is. We hebben welgesteld 125.000 huishoudens voor 165.000 beschikbare woningen (huur tot ruim 62 628 euro per maand, koop tot red.). Van die overcapaciteit willen we de komende jaren bijna 20.000 woningen afhalen. Daarmee spelen we ook in op de demografische ontwikkelingen. Wij bouwen voor de toekomst.”

Kloppen de SP-cijfers niet en doet die partij aan volksverlakkerij?
“Ik neem die woorden niet in de mond, maar mijn cijfers zijn overal na te gaan. Zij betwisten deze en zullen de komende weken flink wat kabaal gaan maken. Ze doen maar.”

Waarom slopen én bouwen in plaats van alleen maar bouwen? Rotterdam heeft voldoende ruimte.
“Ja, maar je kan en wil niet elk stukje groen volbouwen. Het gaat ook om de kwaliteit van de leefomgeving. In onze Woonvisie zijn tal van nieuwe bouwlocaties opgenomen.”

PvdA’er Leo Bruijn zei onlangs: ‘Ik mis de hijskranen in Rotterdam’. Met andere woorden: er wordt op dit moment te weinig gebouwd, terwijl de rentestand juist zo laag is.
“We gaan een tussenspurt maken. Ik heb onlangs de contracten getekend voor Bright, een woontoren nabij de Willem de Kooning Academie. Ik noem ook de Zalmhaventoren. Maar we moeten inderdaad een tandje bijzetten. Beleggers zijn momenteel op zoek naar bouwprojecten, in de hoop rendement te behalen. Ik heb niet voor niets een bouwcoördinator aangesteld. Volgens jaar moet een begin worden gemaakt met de bouw van minimaal 3.000 woningen, variërend van appartementen tot sociale huur.”

Het referendum is aangevraagd en mogelijk gemaakt door uw tegenstanders. Toch bent u blij met deze volksraadpleging. Waarom?
“Omdat het mij de kans biedt om mijn visie toe te lichten. Wat is de crux van de Woonvisie en waarom heb ik deze cruciaal voor Rotterdam? Ik heb niet voor niets gezegd dat deze visie mijn pièce de resistance is: het speerpunt van mijn beleid.”

Wat doet u als de opkomstdrempel van 30 procent wordt gehaald en een meerderheid van de Rotterdammers zegt ‘nee’? Opstappen?
“Ik wil niet vooruitlopen op de uitslag en ga mijn lot dus niet op voorhand verbinden aan de uitkomst. Maar dat een geldig ‘nee’ niet zonder consequenties zal blijven, lijkt me duidelijk. In een debat zal een aantal partijen in dat scenario vermoedelijk aandringen op aanpassingen.”

Aanpassingen op basis van de voorliggende vraag ‘Bent u voor of tegen de Woonvisie’!? Als een meerderheid ‘tegen’ aankruist, is niet duidelijk waarom. Uw visie gaat over meer dan alleen de omstreden sloop van goedkope woningen: ook om duurzaamheid, zelfbouw, enzovoorts.
“Ja, maar ook hier geldt: het is aan de raad om dat te beoordelen.”

Vreest u dat het referendum ontaardt in en vertrouwensvraag over dit college? Dat gebeurde bij het Oekraïne-referendum, toen kiezers zich uitspraken vóór of tegen het lidmaatschap van de Europese Unie.
“Nee, daar ben ik niet bang voor. Het gaat om de Woonvisie, onderdeel van het collegebeleid. Als ik Rotterdammers spreek, valt mij op dat er misverstanden bestaan. Het beeld dat af en toe wordt neergezet is dat van een college dat mensen aan de onderkant van de samenleving wil wegjagen. Dat is niet aan de orde.”

Laatste nieuws