Home > Informatie > Nieuwsberichten
Donderdag, 29 december 2016

Recordaantal aan het werk


Bron: De Telegraaf, donderdag 29 december 2016. Door Maarten Ritman.
Een recordaantal werkloze Rotterdammers is dit jaar uitgestroomd naar betaald werk. Het collegetarget, 12.000 mensen uit de bijstand, is bijna gehaald.

Bij het aantreden van het stadsbestuur in 2012 was het naar beneden brengen van mensen in de bijstand het doel. Dankzij een stijgende uitstroom van mensen naar werk of naar school zijn er in drie jaar tijd al 10.480 Rotterdammers uit de bijstand vertrokken. Dit jaar komt de uitstroom op 3831, het hoogste aantal in drie jaar. Dat het totale aantal mensen in de bijstand gelijk blijft geeft de grootte van het probleem aan. In de andere grote steden blijft het aantal mensen met een uitkering fors toenemen. In Rotterdam schommelt het aantal al jaren rond de 38.000.

Vooral Rotterdammers die al langere tijd thuis zitten zijn moeilijker aan de slag te helpen. Deze week werd de tienduizendste zogeheten social return kandidaat geplaatst. Mensen ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’ krijgen zo weer werkervaring, een opleiding en mogelijk een vaste baan. De gemeente zorgt voor die plekken door bij opdrachten vanaf 15.000 euro aan bedrijven te verplichten een deel van de aanneemsom te gebruiken om Rotterdammers uit de bijstand mee te laten werken. Momenteel zijn er 680 actieve contracten in de catering, zorg en welzijn.

Maarten Struijvenberg, wethouder Werkgelegenheid, is blij met het succes. “Onze werkzoekenden komen hierdoor sneller aan het werk, en doordat ze in de praktijk nieuwe kennis opdoen vergroot ook hun vakmanschap”.

Maatwerk
Daarnaast levert maatwerk ook een verhoogde uitstroom op, stelt de gemeente. Met het Werkgevers Servicepunt Rijnmond (WSPR) is uitgezocht in welke sectoren werk is voor de Rotterdammers in de bijstand. Vraag en aanbod is uitgebreid onder de loep genomen en geanalyseerd. Zo is er vraag in de bouw en techniek, transport en logistiek, zorg en welzijn en de haven, stelt een gemeentewoordvoerder.

Groei
Het levert concreet banen op als beveiligers, magazijnmedewerkers, koeriers, verkeersregelaars, thuiszorgmedewerkers en schoonmakers. “Het inzetten op deze specifieke marktbenadering heeft ervoor gezorgd dat er verdere groei in uitstroom naar werk zichtbaar is”. Rotterdam gaat deze aanpak verder uitwerken. “Duidelijk is dat de banen vooral in de sectoren zitten welke uit de kansenanalyse zijn gekomen. De cijfers, samen met de groeiende uitstroom naar werk, bevestigen dat de gemeente en het WSPR zich ontwikkelen in de juiste richting”. Maar de gemeente klopt zich niet te hard op de borst. Ondanks alle kansenanalyses zijn de goede cijfers vooral aan iets anders te danken. “Feitelijk kun je zeggen dat het economisch gunstige tij van invloed is”.

Dossier: Maarten Struyvenberg

19 januari 2017 De tegenprestatie werkt

Dossier: Economie

STANDPUNT: Werken moet lonen

Dossier: Zorg en sociaal

Laatste nieuws