Home > Mensen

Michel van Elck


Michel van Elck is sinds 2010 raadslid voor Leefbaar Rotterdam. Zijn politieke interesse is gegroeid door Pim Fortuyn. Dat heeft er toe geleid dat hij actief wilde meedenken en –praten over politiek en Rotterdam. Leefbaar Rotterdam spreekt hem aan vanwege de praktijkgerichte aanpak, het durven benoemen van problemen, maar vooral door het ‘doen wat er wordt gezegd’: “Leefbaar is een scherpe no-nonsense partij waar ik me bij thuis voel.”

Portefeuille: AWBZ, Asielbeleid, Illegaliteit, Ouderen, Topsalarissen, Fraude, Opvang, Vrijwilligerswerk, Sport en Recreatie

E-mail: .

Dossier: Michel van Elck

Andere raadsleden/wethouders

Laatste nieuws