Home > Informatie > Nieuwsberichten
Zondag, 21 oktober 2018

Raadslid Koster toetst drie wethouders


Dagblad 010, 21 oktober 2018

De belangen van de haven en die van het milieu schuren, ook in het stadsbestuur waar wethouder Arno Bonte (Milieu) moet opboksen tegen Adriaan Visser (Haven) en waar Barbare Kathmann (van Economie) met haar PvdA-idealen nu ook af en toe moet inbinden.

Leefbaar Rotterdam gooit letterlijk en figuurlijk olie op dat vuur, nu met de vraag hoe het stadsbestuur staat tegenover de uitbreiding van de BP-raffinaderij in Europoort. “BP wil voor één miljard een nieuwe fabriek bouwen om schonere brandstoffen voor vliegtuigen en schepen te produceren”, schrijft raadslid Geert Koster. “Uit zware oliefracties moeten schonere producten gemaakt worden, zoals laagzwavelige diesel voor de scheepvaart en kerosine. Bovendien wordt de productiecapaciteit voor biodiesel verhoogd. Voor Leefbaar Rotterdam is dit een goede, realistische stap naar een beter milieu. Zeker in de wetenschap dat West-Europa de komende jaren voor haar energiebehoefte nog grotendeels afhankelijk is van fossiele brandstof.”

“Maar”, voegt hij eraan toe. “Volgens de Commissie voor de Milieueffectrapportage dient BP het project te toetsen aan doelen uit de klimaatakkoorden van Parijs en Nederland. Dat is zorgwekkend, want mocht de nieuwe fabriek niet in Rotterdam geplaatst worden, maar elders, dan heeft dat grote consequenties voor de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven en de werkgelegenheid in Rotterdam.”

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland moeten de vergunning verlenen, maar het belang van Rotterdam is groot. Immers de CO2-uitstoot van de raffinaderij – als deze er komt – zal van invloed zijn op de door het College geformuleerde klimaatambities. Dat is de ene kant van de medaille. De andere is de mogelijkheid van het niet doorgaan van de bouw en “dat’”, aldus Koster, ‘“zal de concurrentiepositie van de Haven en Rotterdam evident schaden, zeker als omringende landen minder stringente eisen stellen. Het beoogde vliegwiel van de energietransitie zal dan eerder een economisch neerwaartse spiraal blijken.”

Laatste nieuws