Home > Mensen

Ehsan Jami


Ehsan is sinds april 2018 raadslid voor Leefbaar Rotterdam.

Portefeuille: Armoedebeleid, Schuldenaanpak, Arbeidsmarkt, Werk en inkomen

E-mail: .

Dossier: Ehsan Jami

Andere raadsleden/wethouders

Laatste nieuws