Home > Mensen

Dries MoschPortefeuille: sport, bestemmingsplannen

Dries Mosch is geboren in 1948 en heeft in het verleden vele banen gehad. Dries was werkzaam bij Van Nelle, op de grote vaart, in de haven en in de horeca. Daarna is hij als ondernemer verder gegaan. Dries zit voor Leefbaar Rotterdam sinds 2002 in de gemeenteraad.

Voor Leefbaar Rotterdam onderzoekt Dries met name het subsidiecircuit, in Rotterdam goed voor 300 miljoen euro. De vele miljoenen die in o.a. de kunst- en cultuursector worden uitgedeeld aan onderlinge vriendjes, is hem een doorn in het oog. Dankzij zijn doorzettingsvermogen weet hij regelmatig wantoestanden aan het licht te brengen.

Een vreemde deal met het Akragongebouw (hoek Schiekade – Heer Bokelweg), dat een aantal keren direct na elkaar werd doorverkocht met miljoenen winst, is door hem uitgezocht. De wirwar van BV’s die in het geval van Nighttown werden gebruikt om subsidies weg te sluizen, heeft hij inzichtelijk gemaakt voor de gemeenteraad. Het verhuren van woningen aan de Kralingseweg voor nul euro door de gemeente bleef jarenlang geheim, maar is eveneens dankzij Dries aan het licht gekomen.


Contact
T: 06 - 41 37 91 16
E: .

Volg Dries op Twitter!

 

Dossier: Dries Mosch

Andere raadsleden/wethouders

Laatste nieuws