Home > Mensen

Anton MolenaarPortefeuille: Kunst en Cultuur

Anton is bedrijfseconoom en nam in 2007 zitting in de gemeenteraad. Hij is woordvoerder horeca/evenementen namens Leefbaar Rotterdam.

Toen hij woordvoerder kunst en cultuur was maakte Molenaar zich sterk voor een volwassen kunst- en cultuurbeleid. Instellingen moeten vooral zelf (financieel) draagvlak in de samenleving creëren en veel minder afhankelijk worden van overheidssubsidie.

Om dit tegen te gaan ontwikkelde Anton een model waarmee kunst- en cultuursubsidies voor het eerst sinds decennia objectief beoordeeld konden worden. Waar voorheen enkel werd gekeken naar ‘artistieke waarde’, worden nu ook factoren als publieksbereik, ondernemerschap en economisch belang meegenomen in de afweging of een instelling subsidie krijgt of niet. In 2012 werd dit model voor het eerst grotendeels overgenomen door de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC)  en het stadsbestuur.

In het verleden heeft Anton zich fel verzet tegen de komst van het Urban Culture Podium dat in 2012 definitief haar deuren sloot na elf miljoen subsidie. Anno 2012 steunt hij de kleinschalige aanpak van de Popunie.

Daarnaast maakte hij tevens deel uit van de COR, een commissie die waakt over het financiële beleid van de gemeente. Mede dankzij hem werd het wanbeleid op het gebied van de boekhouding, bijstand en grondbeleid aan de orde gesteld. Dankzij klokkenluiders heeft hij ook andere financiële wantoestanden aan het licht gebracht zoals bij de overkoepelende scholenorganisatie BOOR.

Contact
E: .

Volg Anton op Twitter!

 

 

Dossier: Anton Molenaar

Andere raadsleden/wethouders

Laatste nieuws