Home > Informatie > Nieuwsberichten
Maandag, 16 december 2019

’Post bijstandsfraude is vele miljoenen groter’


Bron: De Telegraaf. Door: Maarten Ritman.

Rotterdam - De 19 miljoen aan openstaande bijstandsfraude die de gemeente Rotterdam afboekt is slechts het topje van de ijsberg, stellen oud-medewerkers van de dienst Werk en Inkomen.

Het totale debiteurensaldo voor bijstandsvorderingen was net geen 142 miljoen euro, en ruim 22 miljoen daarvan dreigde afgeboekt te moeten worden na een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRB). Een fraudeur was niet goed geïnformeerd over zijn schulden en mocht 35.000 euro aan te veel betaalde bijstand houden.

Waar de gemeente eerst hoopte door alle vergelijkbare casussen door te nemen de strop te beperken werd besloten te stoppen met verder onderzoek nadat een krappe vierhonderd dossiers waren gelicht. Een bedrag van 19 miljoen euro werd afgeboekt.

Maar volgens twee mensen van de dienst Werk en Inkomen is dit nog maar het topje van de ijsberg van geld dat de gemeente nooit meer terug zal zien. „De vermoedelijke schade is 40 miljoen euro’’, stelt een voormalig ambtenaar, die anoniem wil blijven, maar bekend is bij de redactie. „Dit werd cijfermatig verlaagd naar 20 miljoen euro, terwijl dit feitelijk niet klopt.’’

Diens verhaal is bevestigd door een andere ambtenaar met een seniore functie aan Leefbaar Rotterdam-raadslid Ehsan Jami. Hij is verbijsterd en dient schriftelijke vragen in bij het Rotterdamse stadsbestuur om de waarheid boven tafel te krijgen. „Ik wil het volledige bedrag weten waarnaar we kunnen fluiten.’’

Want ook al stelde het stadsbestuur bij monde van verantwoordelijk wethouder Richard Moti (Werk en Inkomen) dat fraude niet mag lonen, dan nog zijn de onderzoeken stilgelegd omdat de kosten van ’diepgaande een-op-een onderzoeken’ te hoog zijn en dat ’het overgrote deel van deze vorderingen als oninbaar kan worden beschouwd’.

„Je moet alles op alles zetten om elk dossier door te nemen, het gaat om gemeenschapsgeld. Dan moet je je best doen en niet nu al ophouden, doe je best’’, briest Jami.

De afdeling Terugvordering en Verhaal krijgt de zwarte piet toebedeeld vanuit de bronnen van de dienst. „De afdeling T&V van de gemeente Rotterdam camoufleert het hele, zogeheten stuitingverhaal. Al jaren wordt hier geen actie ondernomen. De regel- en wetgeving wordt niet gehandhaafd’’, zo stelt de oud-medewerker. Stuiting is het voorkomen van het verjaren van de vordering.

„Er worden onjuiste cijfers gepresenteerd. De wethouder neemt dit vervolgens voor waar aan, omdat de inhoudelijke beoordeling van de verjaring en stuiting complex is.”

Daarom wil Jami de dienst extern door laten lichten, ook omdat er geluiden rondgaan dat de totale schade van oninbare fraudevorderingen tot wel 100 miljoen euro kan oplopen. „Ik wil een onafhankelijk onderzoek naar de dienst zodat we het totaalplaatje krijgen’’, besluit Jami.

Laatste nieuws