(Nog niet beantwoord)

Papierprikken


an het College van Burgemeester en Wethouders
Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Rotterdam, 2 september 2019

Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Betreft: Papierprikken

Geacht college,

Vorige week verscheen PvdA-wethouder Richard Moti in een reportage van EenVandaag over de verplichte werkcomponent binnen WerkLoont; het gemeentelijke programma om bijstandsgerechtigden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt zo snel mogelijk weer naar betaald werk te begeleiden. In deze uitzending -waarin overigens zoals gebruikelijk de tegenprestatie en WerkLoont door elkaar worden gehaald- verkondigt de wethouder parmantig dat hij de werkcomponent ‘papierprikken’ heeft afgeschaft omdat “het nergens op slaat”. Ook wordt de indruk gewekt dat hij hiermee een einde heeft gemaakt aan een maatregel die door het vorige college in 2014 is ingevoerd. De realiteit is echter dat WerkLoont, inclusief het onderdeel papierprikken, in de collegeperiode 2010-2014 is ingevoerd door PvdA-wethouder Marco Florijn. Toenmalig PvdA-fractievoorzitter Moti, die tevens optrad als woordvoerder Werk & Inkomen, verdedigde dit beleid destijds zó vurig dat het hem de bijnaam ‘Prikstok Richard’ opleverde.

Om aan alle onduidelijkheid een einde te maken heb ik dan ook de volgende vragen aan de wethouder:

1. Erkent u dat het programma WerkLoont, inclusief de werkcomponent papierprikken, is ingevoerd in de collegeperiode 2010-2014 onder verantwoordelijkheid van toenmalig PvdA-wethouder Marco Florijn?
2. Erkent u dat u met het afschaffen van het onderdeel papierprikken een einde maakt aan een maatregel die in de periode 2010-2014 is ingevoerd onder verantwoordelijkheid van toenmalig PvdA-wethouder Marco Florijn?
3. Bent u bereid uw schaamte (die wellicht voortkomt uit uw betrokkenheid destijds bij de invoering) opzij te zetten en voortaan eerlijk te communiceren over de geschiedenis van het papierprikken binnen het programma WerkLoont?

Met vriendelijke groet,

Ehsan Jami

Meest recente schriftelijke vragen

27 februari 2020
Toenemende overlast van Felyx-scooters (n.n.b)
26 februari 2020
Legitimering krakers wooncorporaties (n.n.b)
25 februari 2020
Depotgebouw (n.n.b)
6 februari 2020
Een baby wacht niet (n.n.b)
6 februari 2020
Overlast bestelbusjes Maltaplein (n.n.b)
6 februari 2020
Oversteekplaats Kosboulevard (n.n.b)
6 februari 2020
Ontsluiting Wollefopenweg (n.n.b)

Laatste nieuws