(Nog niet beantwoord)

Oversteekplaats Kosboulevard


Aan het College van Burgemeester en Wethouders Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Rotterdam, 6 februari 2020

Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Betreft: Oversteekplaats Kosboulevard


Geacht college,

Verkeersveiligheid is belangrijk, maar met name rondom (basis)scholen. Onlangs bereikte Leefbaar Rotterdam een noodkreet van een onveilige situatie rondom de obs Passe-Partout op de Kosboulevard in Nesselande. Tussen de basisschool en de nabijgelegen speeltuin is geen oversteekplaats en door de parkeerplaatsen grenzend aan de weg ontstaan gevaarlijke situaties met kinderen en automobilisten die elkaar niet zien.

Leefbaar Rotterdam maakt zich dan ook zorgen en stelt de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de gevaarlijke situatie omtrent de obs Passe-Partout op de Kosboulevard? Zo nee, kan het college wellicht in gesprek treden met ouders en school om op die wijze op de hoogte gebracht te worden van de spelende problemen?


2. Welke maatregelen is het college bereid te nemen om de dreigende verkeerssituatie rondom de obs Passe-Partout op te lossen en een zo veilig mogelijke verkeerssituatie voor kind en automobilist te creëren?


3. Is het college bereid om te inventariseren of er rondom andere (basis)scholen in Rotterdam dergelijke situaties zijn? Zo ja, op welke termijn kunnen wij hierover uitsluitsel verwachten? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,


Robert Simons &  Benvenido van Schaik

Meest recente schriftelijke vragen

27 februari 2020
Toenemende overlast van Felyx-scooters (n.n.b)
26 februari 2020
Legitimering krakers wooncorporaties (n.n.b)
25 februari 2020
Depotgebouw (n.n.b)
6 februari 2020
Een baby wacht niet (n.n.b)
6 februari 2020
Overlast bestelbusjes Maltaplein (n.n.b)
6 februari 2020
Oversteekplaats Kosboulevard (n.n.b)
6 februari 2020
Ontsluiting Wollefopenweg (n.n.b)

Laatste nieuws