Home > Informatie > Nieuwsberichten
Maandag, 10 augustus 2020

Overpeinzingen tijdens het reces: Kunst & Cultuur


Bron: Dagblad010. Door: Geert Koster

Het politieke reces duurt lang in Rotterdam. Een goed moment voor de burgemeester en wethouders om na te denken over hun beleidskeuzes.

Hoe nu verder met het warmtebedrijf? Gaan we door met het nieuwe Feyenoord-stadion? Moet Rotterdam nu echt klimaatneutraal zijn in 2030 of is de Rotterdamse economie toch ook wel belangrijk? Is het noodzakelijke om drijvende parken met zonnepanelen te subsidiëren? En waarom subsidieert dit College “huizen van het gas” met ongeveer 15.000 euro per huis terwijl de impact van de Corona-crisis niet te overzien is?

U begrijpt, zo kan ik nog wel even doorgaan. Wellicht doe ik dat nog wel in een andere overpeinzing….

O ja: het reces. Een mooi moment ook voor raadsleden om uit te rusten en inspiratie op te doen voor het nieuwe politieke seizoen. Of toch niet?

De raadsleden met kunst & cultuur in de portefeuille worden overstelpt met bijna dagelijkse verzoeken van culturele instellingen. Wat wil het geval?

Na het reces beslist de wethouder op de Cultuurplanaanvragen over de periode 2021-2024.

Het gaat bij de portefeuille kunst & cultuur vooral om geld verdelen. 84 miljoen euro reserveert Rotterdam per jaar voor kunst en cultuur. Dat is erg veel geld, maar relatief weinig voor een grote stad als Rotterdam. In Amsterdam gaat het om 160 miljoen per jaar. In Rotterdam is van de 84 miljoen overigens de helft gereserveerd voor de 8 grote Rotterdamse instellingen, de Rotterdamse Culturele Basis, zoals Boijmans (bijna 10 miljoen subsidie per jaar), de Kunsthal (bijna 3 miljoen) en het Rotterdams Philharmonisch Orkest (ruim 7 miljoen).

Blijft over ter verdeling circa 42 miljoen.

Alle culturele instellingen, in totaal 122, hebben hun aanvraag ingediend. Net voor het reces heeft de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC), het adviesorgaan van de gemeente op dit gebied, haar advies over deze aanvragen aan het College gegeven. 

Eerst nog wat over het RRKC-advies. Het is een advies aan het College. Dat betekent: het is geen advies aan de Gemeenteraad. Dat leidde tijdens een commissievergadering over dit onderwerp tot de bizarre situaties dat de raadsleden geen vragen mochten stellen aan de RRKC over de individuele adviezen. Enkel de procedure werd besproken.

En op die procedure van de RRKC is helaas het nodige aan te merken.

Er is namelijk geen goed hoor en wederhoor geweest. De culturele instellingen hebben slechts de kans gehad om op de cijfermatige onjuistheden in het concept-advies van de RRKC te reageren. Op het inhoudelijke oordeel was geen commentaar mogelijk.

Dat betekent dat alle ontevreden culturele instellingen nu contact zoeken met de wethouder en de verschillende raadsleden om alsnog hun kant van het verhaal te doen.

Zo hoor ik van Jazz International dat hun aanvraag is gedaan in het kader van de categorie “talentontwikkeling” en niet in het kader van “Muziek (Jazz/Pop/Urban)”; de categorie waarin zij beoordeeld zijn. De RRKC heeft de organisatie dus ten onrechte beoordeeld als een concertorganiserende en programmerende instelling. Conclusie van de RRKC: geen subsidie.

Tijdens het Gergiev-festival spelen jaarlijks diverse grote orkesten onder leiding van de wereldberoemde, en al decennia aan Rotterdam verbonden dirigent Gergiev. Wie niet weet wie Gergiev is: snel kijken op Wikipedia! Nu wordt door de RRKC voorgesteld om deze activiteiten maar te integreren met het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Hoe kan dat? Mag Gergiev dan alleen met het Rotterdams Philharmonisch spelen? Conclusie RRKC: geen subsidie.

Na dit soort adviezen hoop ik oprecht dat Gergiev niet te trots is om in de toekomst nog naar Rotterdam te komen.

Dan het enige serieuze publieke debatcentrum in Rotterdam: Arminius. De RRKC kort Arminius met 23.000 euro. De RRKC komt met het advies om meer inkomsten te genereren door de verhuur aan derden. Hoe moet dat, zeker in deze Coronatijden? Meer studentenfeesten in de Arminiuskerk? 

Tot slot van deze beperkte opsomming; Sinfonia, een organisatie die met een bescheiden subsidiebedrag en “een hoog percentage sponsoring en eigen inkomsten” weet rond te komen. Een positieve beoordeling van de RRKC, maar geen hoger bedrag dan de subsidie die afgelopen vier jaar (227.500 euro) werd toegekend. Worden ze gestraft voor het eigen succes? Zeker in vergelijking met de 7 miljoen die aan het Rotterdams Philharmonisch wordt besteed, is 227.500 subsidie voor een dergelijk orkest een lachertje. Op 29 augustus speelt het orkest overigens voor de SS Rotterdam, gratis toegankelijk nog wel.

Helaas geen subsidieaanvraag voor de Dance Parade. Dus ook de komende vier jaar geen mooi dancefeest door de stad. Dat moest ik ook nog even kwijt.

Mijn conclusie is dat de wethouder en zijn ambtenaren alle adviezen van de RRKC nog eens dienen te leggen naast de reacties van de verschillende instellingen. Het werk van de RRKC moet dus gewoon over. In deze column alvast wat input van mij. Er komt, ben ik bang, nog meer. Reacties graag naar wethouder Kasmi, Coolsingel 40.

En tot slot: laten we stoppen met deze potsierlijke gang van zaken. De RRKC moet zorgen voor goed hoor en wederhoor op haar conceptadviezen zodat ik voortaan niet meer dit soort columns hoef te schrijven. Dan kan ik mij weer druk kan maken over de strapatsen van bijvoorbeeld klimaatwethouder Bonte. Want die zijn er genoeg.

Laatste nieuws