(Nog niet beantwoord)

Overlast bestelbusjes Maltaplein


Aan het College van Burgemeester en Wethouders Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Rotterdam, 6 februari 2020

Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording

Betreft: Overlast bestelbusjes Maltaplein

Geacht college,

Het winkelgebied op het Maltaplein vormt veel winkelplezier voor veel Nesselanders en trekt gedurende de hele dag veel bezoekers. Kinderen die uit de creche komen, ouders die boodschappen doen en mensen die gewoon gezelligheid zoeken. De bevoorrading van winkels verloopt via de daarvoor aangewezen laden en lossen-plaats, maar bestelbusjes rijden frequent over het plein voor een zo kort mogelijke looptijd van levering aan winkels. Hiermee creëren ze dikwijls een gevaarlijke situatie op het Maltaplein en het nabijgelegen Korfoepad (waar eenzelfde situatie zich afspeelt).

Leefbaar Rotterdam heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de gevaarlijke situatie op het Maltaplein en het Korfoepad, waar bestelbusjes over het plein en het fietspad rijden om leveringen aan de winkels op het Maltaplein te doen? Zo nee, hoe kan het dat het college hier niet van op de hoogte is?


2. Welke maatregelen is het college bereid te nemen om in het kader van de veiligheid van een ieder op bovengenoemde plekken te situatie te verbeteren?


3. Is het college bereid te onderzoeken of dergelijke problematiek ook elders in de stad speelt en met een actieplan te komen dit in de toekomst te voorkomen? Zo ja, wanneer kunnen wij dit verwachten. Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Robert Simons & Benvenido van Schaik

Meest recente schriftelijke vragen

27 februari 2020
Toenemende overlast van Felyx-scooters (n.n.b)
26 februari 2020
Legitimering krakers wooncorporaties (n.n.b)
25 februari 2020
Depotgebouw (n.n.b)
6 februari 2020
Een baby wacht niet (n.n.b)
6 februari 2020
Overlast bestelbusjes Maltaplein (n.n.b)
6 februari 2020
Oversteekplaats Kosboulevard (n.n.b)
6 februari 2020
Ontsluiting Wollefopenweg (n.n.b)

Laatste nieuws