Home > Informatie > Nieuwsberichten
Vrijdag, 25 september 2020

Opinie: VNG moet uitkeren aan gemeenten, niet sparen


Bron: AD Rotterdams Dagblad. Door: Geert Koster e.a.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten moet meer doen voor de lokale overheden, stellen Lennart van der Linden, Hans Smolders en Geert Koster. Het geld niet oppotten is één van de voorbeelden.

Door oplopende zorgkosten en de gevolgen van Covid-19 staat veel gemeenten het water aan de lippen. Bezuinigingen op de buitenruimte dreigen. Evenals de sluiting van zwembaden en bibliotheken.

Lokale belastingen voor burgers en bedrijven rijzen de pan uit. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft als doel de lokale overheid te versterken. Door onder meer lobby. De VNG loopt bijvoorbeeld de deur plat in Den Haag om meer geld voor gemeenten te vragen. Maar de vereniging kan en moet zelf ook een duit in het zakje doen. Want zij bulkt van het geld. Uit het financieel jaarverslag over 2019 blijken onder meer een vastgoedportefeuille van 10 miljoen euro, een banksaldo van 28 miljoen euro en een effectenportefeuille van 62 miljoen euro aan aandelen en obligaties.

Dat de VNG miljoenen belegt terwijl gemeenten de eindjes aan elkaar moeten knopen is onnodig en ondoelmatig. Niet oppotten, maar uitkeren! Iedere gemeente kan dan zelf bepalen wat zij met dat geld doet. De contributie die de gemeenten betalen aan VNG is afhankelijk van het aantal inwoners. Rotterdam, Tilburg en Barendrecht leggen samen 3,5 miljoen euro in. Per jaar. En dan zijn er nog eens 352 andere gemeenten.

De VNG moet ernaar streven deze contributie zo laag mogelijk te houden. En niet structureel te verhogen. Zoals komend jaar bijvoorbeeld, met 3,9 procent. Dat kan eenvoudig door het mes in de uitgaven te zetten. Haal de broekriem aan, net als gemeenten dat doen. In 2019 gaf de VNG 64 miljoen euro uit aan advieskosten. De personeelskosten voor 269 werknemers bedragen jaarlijks 52 miljoen euro. Met een directievoorzitter die qua salaris wedijvert met premier Mark Rutte. Er is een andere bestuurscultuur nodig. Sober, doelmatig en representatief. Dat laatste door een andere samenstelling van het hoofdbestuur. Lokale partijen boekten in 2018 een recordoverwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen (28 procent), maar zijn met slechts drie van de 24 bestuursleden (13 procent) matig in het bestuur vertegenwoordigd.

Bij veel lokale politici heerst een beeld van de VNG als een netwerkcircus van landelijke partijen. Waar beroepspolitici op jacht zijn naar een volgende carrièrestap. Wanneer VNG niet over de brug komt met het uitkeren van opgepot geld, contributieverlaging en een representatiever bestuurssamenstelling, sluiten wij niet uit dat gemeenten besluiten om hun lidmaatschap op te zeggen.

Dat kan met een simpel briefje. En het levert het jaar erna direct een flinke besparing op. Belangrijk, nu gemeenten iedere euro omdraaien op zoek naar besparingen. Wil VNG dit voorkomen? Dan is een koerswijziging hard nodig. Lennart van der Linden is fractievoorzitter Echt voor Barendrecht, Hans Smolders is fractievoorzitter van de Lijst Smolders Tilburg en Geert Koster is raadslid voor Leefbaar Rotterdam.

Laatste nieuws