Home > Informatie > Nieuwsberichten
Vrijdag, 22 juni 2018

Oosterflank stemt massaal TEGEN plan De Evenaar


Inwoners van Oosterflank hebben zich in een digitale meningspeiling massaal uitgesproken tegen het plan van wethouder Sven de Langen (CDA) om personen met psychische aandoeningen te huisvesten in verzorgingshuis De Evenaar. Dat heeft de gebiedscommissie Prins Alexander gisterenavond bekendgemaakt. “Het zou volstrekt belachelijk en ondemocratisch zijn als wethouder De Langen nu geen streep zet door dit onnozele plan”, aldus Leefbaar-raadslid Michel van Elck, die zich al maanden samen met bewoners tegen het rampzalige voornemen verzet.

Onverantwoorde plannen
De plannen van wethouder De Langen bestaan onder andere uit het huisvesten van 35 personen met psychische aandoeningen en GGZ-problematiek in verzorgingshuis De Evenaar, dat door landelijke bezuinigingen grotendeels leeg is komen te staan. Een onverantwoord plan dat Oosterflank nu al maanden in zijn greep houdt. Een belangrijke oorzaak van de ophef is dat de wijk al zwaar te kampen heeft met overlast door verwarde personen, zowel door het nabijgelegen BAVO Europoort in Capelle aan den IJssel als door psychische patiënten die in Oosterflank zelf wonen. Om die reden is de wijk aangewezen als rode zone in het Convenant Huisvesting Bijzondere Doelgroepen, wat inhoudt dat Oosterflank juist moet worden ontzien bij het huisvesten van dergelijke doelgroepen. Wethouder De Langen trekt zich echter niets van zijn eigen regelgeving aan en lijkt, na fout op fout gestapeld te hebben, de plannen koste wat kost te willen doordrukken.

Massaal verzet tegen voornemen wethouder
Sinds het bekend worden van de plannen, is Oosterflank massaal en democratisch in opstand gekomen. Het actiecomité ‘Evenaar in Actie’ haalde 1.250 handtekeningen op van wijkbewoners die protesteren tegen het voornemen van de wethouder. Uit een serie huis-aan-huis gesprekken door de gemeente bleek dat slechts 15 procent de plannen steunt. De resultaten van de digitale meningspeiling, die op initiatief van de gebiedscommissie Prins Alexander werd gehouden, zijn zo mogelijk nóg duidelijker. 75 procent van de 1.132 respondenten keert zich tegen het plan, terwijl slechts 12 procent het steunt. In de directe omgeving van de Evenaar is zelfs 81 procent tegen. De gebiedscommissie nam hierop het enige juiste besluit en sprak zich uit tegen de plannen van de wethouder.

Plan moet direct van tafel
“Uit werkelijk alles blijkt dat Oosterflank de plannen met De Evenaar massaal afkeurt”, aldus Leefbaar Rotterdam-raadslid Michel van Elck, die eist dat het plan direct en definitief van tafel gaat. “De uitkomsten van de digitale meningspeiling, de opgehaalde handtekeningen en het overduidelijk ‘nee’ van de gebiedscommissie kan en mag een wethouder nooit en te nimmer terzijde schuiven”, zo stelt van Elck, die trots is op de Oosterflankers: “De betrokkenheid van de wijk is fantastisch. Vooral het actiecomité verdient een enorme pluim voor haar onvermoeibare inzet. Jullie hebben de democratie op zeer respectabele wijze een grote dienst bewezen. Daar nemen wij onze hoed voor af! Net als jullie vindt ook Leefbaar Rotterdam dat mensen met psychische problemen opgevangen moeten worden; alleen niet in de Oosterflank.”

Mocht de wethouder halsstarrig weigeren het plan in te trekken, dan valt het definitieve besluit over de Evenaar tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 juni. Leefbaar Rotterdam zal alle partijen in de raad oproepen de democratie te respecteren en tegen te stemmen.

Dossier: Michel van Elck

PROFIEL: Michel van Elck

Dossier: Veiligheid

STANDPUNT: Veiligheid

Dossier: Zorg en sociaal

Dossier: Prins-Alexander

Laatste nieuws