Home > Informatie > Nieuwsberichten
Woensdag, 03 mei 2017

Ook gemeentelijke belastingen in budgetbeheer


Dankzij Leefbaar Rotterdam wordt het budgetbeheer basis voor mensen met schulden uitgebreid. Naast huur, water, energie en zorgpremie worden de gemeentelijke lasten en heffingen toegevoegd. Op die manier krijgen Rotterdammers meer rust en orde in hun financiële situatie.

Het budgetbeheer is bedoeld om Rotterdammers met schulden of dreigende schulden te helpen om maandelijks rond te komen. De gemeente zorgt er dan voor dat de belangrijkste vaste lasten worden betaald. Dat kan zowel bij mensen met een uitkering als bij mensen met een salaris. De vaste lasten worden van het inkomen ingehouden en de gemeente neemt zo een deel van de verantwoordelijkheid van mensen uit handen.  Dit vermindert stres en dreigende huisuitzettingen en biedt mensen meer inzicht in wat ze de rest van de maand nog vrij te besteden hebben.

Leefbaar-raadslid Ingeborg Hoogveld diende tijdens het raadsdebat over de schuldenaanpak het voorstel in om ook de gemeentelijke heffingen aan het budgetbeheer toe te voegen. “De afvalstoffenheffing, de hondenbelasting of rioolheffing, veel mensen vinden het vaak moeilijk om te bepalen welke rekening zij eerst moeten betalen. Postorderbedrijven en incassobureaus gaan soms voor op de corporatie of de energieleverancier. Dat levert bedreigende situaties op zoals afsluiting of huisuitzetting. Hoe meer vaste lasten worden ingehouden, hoe overzichtelijker de financiën voor mensen worden.” Als het nodig is, worden mensen ook door professionals of de kredietbank geholpen met het wegwerken van schulden of het huishoudboekje op orde houden. “Basis budgetbeheer is een aanvulling op de schuldenaanpak zodat Rotterdammers sneller kunnen werken aan een financieel sterkere positie”, aldus Hoogveld.

Dossier: Ingeborg Hoogveld

Dossier: Lokale lasten

Laatste nieuws