Home > Weblogs
Zondag, 24 april 2016

Oog om oog, tand om tand

Vanwege zijn ongenoegen over hoe het er aan toe ging in de politiek richtte Ronald Sørensen (Rotterdam, 4 mei 1947) in 2001, samen met zijn vrouw Nel, Leefbaar Rotterdam op. Na de moord op Pim Fortuyn nam Ronald het fractievoorzitterschap op zich. In juni 2011 verliet Ronald de fractie van Leefbaar Rotterdam om zijn werk voort te zetten in de Eerste Kamer voor de PVV. Deze functie vervulde hij tot juni 2015. Tegenwoordig is Ronald vaste columnist voor Leefbaar Rotterdam en zit hij in de Raad van Advies van de partij. Hij was 32 jaar lang docent biologie en geschiedenis op de O.S.G. van Borselen in Rotterdam. Tevens was hij van 2007 tot 2011 Statenlid in de provincie Zuid-Holland.
door Ronald Sørensen

Dieven vang je met dieven en vuur moet je met vuur bestrijden. Eeuwenoude wijsheden waar wij in ons land langzaam maar zeker van zijn afgedwaald, maar die we weer moeten gaan heroverwegen.

Ons continent, bakermat van de Westerse beschaving, wordt ernstig bedreigd. Gevangen in ons eigen fatsoen laten we ons massaal overstromen met ‘vluchtelingen’ die niet alleen op onze zak teren, maar als ‘dank’ ook een ideologie meebrengen die ons ten gronde richt. Die ideologie brengt een mentaliteit mee waar wij de laatste zestig jaar bijna geen rekening meer mee hoefden houden. Een mentaliteit gebaseerd op triviale regels over eer en solidariteit. Een bijkomstige eyeopener in deze crisis is de houding van diverse landen. De voormalige Oostbloklanden voelen zich alleen onderdeel van de EU als er subsidie binnen geharkt kan worden en weigeren vluchtelingen op te nemen. De Balkanlanden, die een hek om het land plaatsen, idem dito. Onze elite heeft zich om mij volkomen onbegrijpelijke redenen wél solidair verklaard met de ‘vluchtelingen’. Dit in tegenstelling tot Oost-Europa en hun ‘broeders en zusters’ in de rijke islamitische landen die ook geen vluchtelingen opnemen. Dat alles is ondertussen algemeen bekend. Angstig wacht het ooit zo machtige West-Europa af hoe ze verder ten gronde gaat aan haar schijntolerantie en pseudosolidariteit. De ‘vluchtelingen’ blijven komen om hier te verpauperen in wijken die steeds onleefbaarder worden. 

Ik hoop dat de gekrenkte eer van Erdogan de druppel is die de emmer doet overlopen, dat de kruik nu eindelijk eens barst. Tot hier en niet verder! Hoe haal je het in je hoofd in te grijpen in een ander land!?

Dat Erdogan zich die houding aanmatigt is vanuit Turks standpunt goed te begrijpen. Tot nog toe zijn al hun standpunten ingewilligd en dat zien ze aan de andere kant van de Bosporus als zwakte en een vrijbrief om steeds meer te eisen, want geen regeringsleider denkt dat de Turken zich echt aan de overeenkomst gaan houden.

Regeren is in ons land al jaren op de winkel passen. Maar gelukkig komt de VVD nu met het voorstel om de wet op belediging van een bevriend staatshoofd strafbaar te stellen en zo snel mogelijk te schrappen.

Erdogan matigt zich zo’n houding aan en met hem het gros van de in ons land wonende Turken, omdat we ons niet in zijn mentaliteit kunnen verplaatsen. Hij chanteert ons continent en daarmee ons land, omdat wij het fatsoen hebben niet onfatsoenlijk te worden. Dat wij tolerant blijven tegen intolerantie. De oplossing zit hem dus in het zoeken van de zwakke plekken in de Turkse opstelling en die zijn er.

Turkije is lid van de NAVO vanwege een strategische ligging, die gezien de vooruitgang van communicatiemiddelen in de afgelopen decennia allang niet meer zo strategisch is. Nederland zou er goed aan doen voor te stellen Turkije uit de NAVO te zetten. Wij gaan de buitengrenzen van een dictatuur in wording niet beschermen!

Daarnaast: erkenning van de autonome Koerdische gebieden in Noord-Syrië en Irak. Het gevolg zal desastreus zijn voor Erdogan, die op dit moment een oorlog voert tegen zijn eigen Koerdische bevolking, waarschijnlijk omdat die bij de voorlaatste verkiezingen een bedreiging bleken te zijn voor zijn totale machtsovername.

Een andere zwakte van Erdogan zijn de miljoenen deviezen sturende Turken in Europa. Zijn achilleshiel. Daarom pleit ik voor het dreigen met het invoeren van een wet die een einde maakt aan de juridische ongelijkheid en Turken in Nederland voor de keuze stelt: Nederland of Turkije. Gevolgd door directe uitwijzing als voor Turkije gekozen wordt. Dat kan in ons land en bij de buren. Niet wachten maar snel mee beginnen. Regeren is vooruitzien. De meeste Turken in ons land zullen kiezen voor Erdogan. Laten we ze dan maar zo snel mogelijk een duwtje in de rug geven richting hun Ottomaanse heilstaat!

Gastcolumn

Op deze plek kunt u regelmatig een nieuwe gastcolumn lezen. De columns zijn van de hand van verschillende bekende Nederlanders die op op prikkelende wijze hun mening met u delen. Leefbaar Rotterdam hoopt hiermee het politieke debat aan te moedigen.

De verschillende gastcolumnisten zijn: Maurice de Hond, Bram Peper, Ronald Sørensen, Robbert Baruch, Maarten van Rossem, Mr. A.M. Zwaneveld (Ombudsman Rotterdam), Dick Pels en André Krouwel.

Let op!

De gastcolumnisten schrijven volledig op eigen titel en niet op die van Leefbaar Rotterdam.

Andere gastcolumns

14 mei 2019: De keuze van Ziyjech door Ronald Sørensen
6 mei 2019: Woede en Wrok door Ronald Sørensen
17 april 2019: Thierry heeft gelijk door Ronald Sørensen
3 april 2019: Hetze jegens Baudet moet stoppen door Ronald Buijt
3 april 2019: Volkomen van de pot gerukt door Ronald Sørensen
26 maart 2019: Gevaar van de jaren 30 en docenten van nu door Ronald Sørensen
21 maart 2019: Hoe halen ze het in hun openbare hoofd? door Ronald Sørensen
15 maart 2019: Inspiratiebron van Rutte ! door Ronald Sørensen
6 februari 2019: Een lek in Rotterdam door Ronald Sørensen
24 januari 2019: Wapens inleveren zonder straf: Hardleersheid door Ronald Sørensen

Laatste nieuws