Home > Informatie > Nieuwsberichten
Donderdag, 11 oktober 2018

“Onveiligheidsgevoel Oosterflank is onacceptabel”


Er heerst grote onrust in Oosterflank. Er lijkt dan ook geen einde te komen aan de onveiligheid. De afgelopen dagen werden er diverse kleine meisjes lastig gevallen. Tevens zorgde een verslaafde man, die een gaskraan had open gezet, voor grote opschudding. De politie wist de zedendader snel op te pakken. De brandweer op zijn beurt kon een rampzalige ontploffing voorkomen. “Grote klasse van onze veiligheidsdiensten!”, stelt raadslid Michel van Elck. “Maar dat neemt niet weg dat de situatie in de Oosterflank flink uit de klauwen loopt. De afgelopen periode werden er talloze andere incidenten gesignaleerd. Met grote onrust en een torenhoog onveiligheidsgevoel bij de bewoners tot gevolg. Ouders vrezen voor hun kinderen, houden hun kroost binnen en velen onder hen willen gewoon snel verhuizen”.

En dat terwijl de Oosterflank altijd zo’n gezinsvriendelijke wijk was met amper problemen. “Ondanks de door dit stadsbestuur gemaakte afspraken, neemt het aantal incidenten toe”, stelt van Elck. De politie kampt in Oost met een enorm capaciteitstekort, maar verricht desondanks fantastisch werk – ook al worden ze week na week opnieuw geconfronteerd met weglopers uit allerlei instellingen die zomaar de Oosterflank inwandelen”.  Voor Leefbaar Rotterdam is dit alles onacceptabel.  Leefbaar wil het onderwerp met spoed op de agenda van de commissie veiligheid en bestuur en dringt erop aan dat het stadsbestuur per direct actie onderneemt. “Overlast en onveiligheid moeten met kracht en meteen worden ingedamd”, aldus van Elck. “En er moet openheid en informatie gegeven worden in de wijk over de incidenten van de afgelopen week via een bewonersbijeenkomst. Laat als burgemeester en stadsbestuur Oosterflank alsjeblieft niet nogmaals in de steek!”

Lees hier het artikel op http://www.rijnmond.nl

Lees hier het artikel op AD.nl

Laatste nieuws