Home > Informatie > Nieuwsberichten
Woensdag, 17 oktober 2018

“Onrust steekt kop op in AZC Beverwaard”


AD, 17 oktober 2018. Door Antti Liukku.

Het aantal gewelddadigheden, en andere misdragingen, in het AZC in de Beverwaard steeg vorige maand explosief. De sterke toename van ordeproblemen in het Rotterdamse asielzoekerscentrum (AZC) blijkt na vragen van oppositiepartij Leefbaar Rotterdam, over een drietal vechtpartijen vorige maand. Raadslid Michel van Elck vroeg om een overzicht en noemt de cijfers "schokkend". "Als je werkelijk een vluchteling bent, dan doe je dit niet. Dan ben je dankbaar en ga je niet vechten of stelen."

Het blijkt dat afgelopen september de politie veel vaker dan normaal is langs geweest bij het AZC in de Beverwaard. Tot en met augustus 2018 maakte de politie gemiddeld vier keer per maand een melding van een incident.

Ruzie
Vorige maand steeg dit aantal plots naar 33. “Waarvan 17 betrekking hebben op situaties binnen het AZC Rotterdam”, schrijft wethouder Bert Wijbenga (integratie, VVD). Dat betekent dat de 16 andere incidenten zich afspeelden buiten het AZC-terrein. Het ging vooral om “ruzie, mishandeling en diefstal”. De reden voor de onrust, aldus de gemeente, is een recente instroom van asielzoekers die zeer waarschijnlijk geen verblijfsvergunning krijgen omdat ze komen uit “veilige landen, zoals Marokko, Algerije en Tunesie.”
Deze groep zorgt blijkbaar voor veel problemen. De ergste overlastgevers zijn overgebracht naar een andere locatie.
De gemeente wijst erop dat het in de helft van de gevallen gaat om onenigheid tussen bewoners onderling. “De achtergrond hiervan is dat onzekerheid over hun toekomst in combinatie met wonen in een beperkte ruimte met weinig privacy maakt dat kleine irritaties relatief makkelijk ontsporen.”

Verre van
Wethouder Wijbenga stelt verder “de overlast en de gepleegde feiten ernstig op te nemen.” Tegelijkertijd schrijft hij dat “de bewoners van het AZC Rotterdam zich in het algemeen verre houden van het veroorzaken van overlast en het vertonen van gewelddadig gedrag.”
Deze reactie valt slecht bij raadslid Van Elck. “De wethouder lijkt het goed te praten en te bagatelliseren. Terwijl het de spuigaten uit loopt. Dat is ook wat wij vernomen hebben in de wijk.” De partij wil daarom iedere week een overzicht van de incidenten in het AZC. En, hoewel de gemeente daar niet over gaat, stelt Van Elck dat onruststokers “direct uit Nederland moeten worden gestuurd”. Het AZC aan de Edo Bergsmaweg is oorspronkelijk gebouwd voor maximaal 600 asielzoekers, toch gold er lange tijd een maximum van 400 personen. Onlangs heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers dit maximum laten vallen.

Laatste nieuws