Home > Informatie > Nieuwsberichten
Dinsdag, 27 februari 2018

Onderzoek naar subsidiefraude


Bron: De Telegraaf, 26 februari 2018- door Maarten Ritman
Het Openbaar Ministerie in Rotterdam onderzoekt een grootschalige subsidiefraude. Voormalig bestuurders van Platform Buitenlanders Rijnmond (PBR) zouden geld hebben weggesluisd naar het buitenland.

PBR is opgedoekt in 2016, onder de oude naam raakte de stichting enkele jaren geleden in opspraak nadat er vermoedens waren van fraude. Er moest een rekenkamerrapport aan te pas komen waarin werd aangetoond dat het ‘risico voor zelfverrijking vergroot was’.

Dat kwam door onduidelijke facturen, niet of slecht onderbouwde kasdocumenten en geen interne controle op de urenstaten. Zelfverrijking kon echter niet aan worden getoond maar ook niet worden uitgesloten.
Wel had de vereniging een fors eigen vermogen terwijl het jaarlijks zes ton subsidie kreeg van de gemeente onder meer om de maatschappelijke positie van allochtonen in de Maasstad te verbeteren.

Volgens een bron die de subsidiefraude heeft aangekaart bij overheidsinstanties, hebben drie voormalige bestuurders van PBR een fors geldbedrag weggesluisd naar het buitenland. Het zou gaan om een bedrag ‘tussen de acht ton en anderhalf miljoen’. De fraude zou tussen 2010 en 2014 hebben plaatsgevonden.

Het OM wil niet ingaan op namen. ,,Er zijn op 24 januari invallen gedaan bij meerdere instellingen, stichtingen en instanties in het kader van een onderzoek naar subsidiefraude’’, bevestigt een woordvoerder.
Daarbij zijn ‘bescheiden van de administratie’ meegenomen. Het OM wil niet ingaan op de grote van de zaak die wordt onderzocht. Het laat enkel weten dat het om een ‘grootschalig onderzoek gaat’ en dat het onderzoek ‘op volle kracht vooruit’ gaat en al gaande was.
Het OM kan dieper graven dan de Rekenkamer, dat slechts een ‘boekenonderzoek’ heeft gedaan en geen fraude heeft onderzocht. Voor Leefbaar Rotterdam raadslid Tanya Hoogwerf is het nieuws reden om vandaag schriftelijke vragen in te dienen bij het stadsbestuur. Eerder uitgevoerde onderzoeken zijn gestart op aandringen van haar partij.

Ze eist van het college een ‘breder onderzoek naar misstanden met subsidiegelden bij PBR, de medewerkers en de daaraan gelieerde bedrijfjes’. ,,Zet er een recherchebureau op’’, stelt Hoogwerf. ,,Dat kan meer achterhalen dan de Rekenkamer omdat ze geen beperkingen kent.’’Volgens haar wijst alles erop dat er een ‘netwerk’ actief is en is het niet ‘uitgesloten dat er een grotere beerput open komt bij verder onderzoek’.
Daarnaast dringt Hoogwerf erop aan de grote reserve van PBR indien mogelijk moet worden teruggehaald. Er moet beslag op worden gelegd. Verder moeten de ‘banden worden verbroken’ met alle mensen die betrokken zijn geweest bij de subsidiefraude, voor ‘nu en in de toekomst’.
 

Laatste nieuws