Onderhoud belangrijke kunst in de buitenruimte


Klik hier om de beantwoording van de schriftelijke vragen te bekijken (pdf)

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam


Rotterdam, 19 augustus 2014

Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Betreft: Onderhoud belangrijke kunst in de buitenruimte


Geacht College,

Al langere tijd verkeert de sculptuur ‘Het Ding’ van de Russische kunstenaar Naum Gabo aan de Coolsingel in slechte staat. Het beeld is sterk onderhevig aan verval, staat te verroesten en onduidelijk is nog wanneer er sprake zal zijn van een renovatie van het kunstwerk. Volgens IEF Capital, particuliere eigenaar van het beeld, kost de renovatie acht ton. De gemeente Rotterdam wacht nu op een renovatieplan van Bouwfonds, maar dit laat vooralsnog op zich wachten.

Leefbaar Rotterdam realiseert zich dat door blootstelling aan temperatuurverschillen en vocht kunstwerken in de buitenruimte logischerwijs na enkele decennia verweren, zeker bij kunstwerken die (deels) bestaan uit staal zoals ‘Het Ding’ (of zoals de kunstenaar het zelf zag ‘de Boom’). Dit neemt niet weg dat wij het betreuren dat de sculptuur van Gabo in steeds slechtere staat verkeert. De sculptuur is in 1957 aan de stad Rotterdam geschonken als wederopbouwcadeau en vormt daarmee een belangrijk deel van het Rotterdams cultureel erfgoed. 

Omdat de sculptuur van Gabo zeker niet het enige (particuliere) belangrijke kunstwerk in de Rotterdamse buitenruimte is dat aan verval onderhevig is, is Leefbaar Rotterdam benieuwd hoe het College zijn verantwoordelijkheid inschat ten aanzien van het onderhoud van deze kunstwerken. Leefbaar Rotterdam heeft daarom de volgende vragen aan het College:

1. Hoe schat het College zijn verantwoordelijkheid in bij onderhoud van kunst in de buitenruimte die weliswaar in particulier bezit is, maar een grote historische waarde heeft voor Rotterdam? 
2. Bent u van mening dat kunst in de buitenruimte voor de eeuwigheid moet zijn of een beperkte houdbaarheid heeft?
3. Wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot de renovatie van ‘Het Ding’?
4. Kunt u aangeven of ‘Het Ding’ aan de Coolsingel inmiddels in dusdanig slechte staat verkeert dat het een reëel gevaar vormt voor het publiek? Zo ja, wat gaat het College doen om dit gevaar weg te nemen?

Hoogachtend,

 

 

Anton Molenaar

Dossier: Anton Molenaar

Dossier: Kunst en Cultuur

STANDPUNT: Sport en cultuur

Meest recente schriftelijke vragen

9 augustus 2016
Homofobe uitspraken imam Essalam Moskee (n.n.b)
20 april 2016
bed-bad-brood-barometer (n.n.b)
19 april 2016
Aanpak eergerelateerd geweld (n.n.b)
9 maart 2016
Shariahuwelijken (n.n.b)
1 maart 2016
Vlonderterrassen (n.n.b)
24 februari 2016
Toename Parkeerboetes (n.n.b)
23 februari 2016
Onderzoek statushouders (n.n.b)

Laatste nieuws