Home > Informatie > Nieuwsberichten
Vrijdag, 11 januari 2019

Nieuwjaarstoespraak gemeenteraad door nestor Robert Simons


Gisteren vond in de Rotterdamse gemeenteraad de aftrap van het nieuwe politieke jaar plaats. Lees hieronder de nieuwjaarstoespraak die Leefbaar-raadslid Robert Simons als nestor van de raad bij deze gelegenheid hield.

Beste mensen,

Ik wil alle aanwezigen een voorspoedig en een gezond 2019 toewensen! Burgermeester, dank voor uw nieuwjaarsrede. Over de in uw speech genoemde trieste en hoopvolle gebeurtenissen in Rotterdam spreken wij in deze gemeenteraad vaak en doen er bijvoorbeeld alles aan om het geweld te beteugelen en te voorkomen dat er in onze stad een klasse van werkenden armen ontstaat.
Met deze speech wil ik reageren op het thema polarisatie wat u in uw speech benoemd. Dit zal ik doen aan de hand van de afgelopen verkiezingen en verder zal ik een onderwerp aansnijden waar u nog niet over heeft gesproken. 

De verkiezingen van afgelopen jaar waren spannend en er was veel te kiezen, voor elke groep in Rotterdam is er wel een partij, namelijk: voor de ouderen, de leefbaren, de liberalen, de yuppen, de christenen, de islamitisch geïnspireerde, de klimaatgelovigen,  de socialisten, de Turkse Rotterdammers en niet te vergeten voor de dieren. Ik zie u denken, en ik heb het u ook vaak horen zeggen, maar wij zijn er voor alle Rotterdammers. Dat klopt, maar de achterban van de meeste partijen wordt steeds homogener. De samenleving segregeert en de politiek segregeert mee. En dat is op zijn minst opmerkelijk te noemen in een diverse stad als Rotterdam, of niet? 

Deze trend past goed in een oude Nederlandse traditie, namelijk die van de verzuiling. Dus vanuit dit gezichtspunt zijn we politiek gezien weer in de jaren vijftig van de vorige eeuw beland. Natuurlijk met alle verschillen die er tussen toen en nu bestaan. De huidige zuilen bestaan grotendeel uit andere groepen en zijn losser georganiseerd, waarbij de sociale media de plaats heeft ingenomen van de partijkrant, de vereniging en de kerk. De oorzaak van de verzuiling in het verleden was dat bevolkingsgroepen elkaar wantrouwden, maar dat de leiders van de zuilen zaken met elkaar deden in het algemeen belang.

Dit fenomeen werd de pacificatiepolitiek genoemd, waarbij de samenwerking aan de top van de zuilen de maatschappelijke spanningen kanaliseerden. De periode van de pacificatiepolitiek was van 1918 tot 1973 volgens de bekende politicoloog Arend Lijpart. Het voert nu te ver om hier dieper op in te gaan, maar het is de moeite waard om dit onderwerp eens te googelen.
Nu heel wat anders! Een aantal observaties van uw Nestor over de verkiezingen, de collegevorming en de start van het college.

Het thema van de afgelopen verkiezingen – in ieder geval in de media- was identiteit en dat sluit dan weer goed aan bij een verzuilde politiek, zoals hiervoor genoemd.
Alle partijen deden hun best om zich te onderscheiden van de rest, maar goed een lijsttrekker met ontbloot bovenlijf op een paard dat hadden we nog niet eerder gezien. Hoeveel Rotterdammers zullen hebben gedacht daar hebben we onze eigen Rotterdamse Poetin?! Verder viel de partij Denk op met het oud Rotterdams PvdA raadslid Kuzu en de welbespraakte nieuwkomer Stefan van Baarle. Ellen Verkoelen van 50 plus betrad succesvol -met de energie van een jong veulen- de Rotterdamse politiek.  De grootste partij van Rotterdam, Leefbaar Rotterdam bleef de grootste, maar uiteindelijk wonnen de kleintjes de formatie.

Dit alles leidde na een recordlange formatie tot het college met het grootste aantal partijen en wethouders ooit. Maar wat mij opviel dat ik tijdens de meeste raadsvergaderingen nog nooit zo weinig wethouders in de raadszaal zag. Inmiddels is iedereen er weer. Wat mij ook opviel was dat er grote verschillen zijn in de ‘performance’ van onze nieuwe wethouders. Sommige zijn nog zoekende, sommige gaan gewoon door als of er geen verkiezingen zijn geweest en een enkeling is er al helemaal klaar mee. In het komende jaar zal dit college moeten laten zien wat het waard is, geen woorden maar daden!

Nu naar het nieuwe jaar. Vijf januari 2019 was een bijzondere dag, want dat is de verjaardag van uw nestor! Het toeval wil dat onze burgermeester op die dag tien jaar in functie was. Ik was erbij toen hij als een konijn uit de hoge hoed van de selectiecommissie werd getoverd. Aan de ene kant was het logisch want de PvdA fractie in deze gemeenteraad telde toen 18 leden, ja u hoort het goed! Aan de andere kant waren er prominente Rotterdamse politici die er van overtuigd waren dat de aankomende burgermeester in een Ajax-pyjama sliep en niets snapte van de keuze van de selectiecommissie. Inmiddels is onze burgermeester Ahmed Aboutaleb de bekendste burgermeester van ons land. Over de hoogtepunten van zijn burgermeesterschap hoef ik u niets te vertellen, want dat doet onze burgermeester zelf al voldoende. Ik heb als woordvoerder veiligheid vier jaar met de burgermeester in dezelfde commissie gezeten en een jaar als wethouder in het college. Dus ik ken onze burgermeester wel een beetje. Ik kan er kort over zijn. Burgermeester Ahmed Aboutaleb heeft zich 110 % ingezet voor onze stad Rotterdam en heerst als een vorst over zijn dossier Veiligheid, daarvoor verdient hij alle respect en waardering. Verder is hij een bijzonder goede lobbyist voor Rotterdam en heeft hij op verschillende terreinen veel geld binnengehaald voor onze stad.

En nu over tot de orde van de dag! Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen?
Het is aan ons om die dingen te gaan doen waar we de Rotterdammers een plezier mee doen/ ten dienste mee zijn en waar ze trots op kunnen zijn, ook als wij allang weer zijn vertrokken.
In een versplinterd politiek landschap dient de politiek leiding te nemen en waar het kan verschillen overbruggen, want degenen die op die vreselijke andere partij stemmen, zijn gewoon uw buren.
In Rotterdam zijn we groot geworden door de mouwen op te stropen, te zeggen wat we denken en staan we als het moet hand in hand op de Coolsingel! En vergeet niet, hoe groot de politieke verschillen soms ook zijn, we zijn allemaal Rotterdammers!

Dossier: Robert Simons

PROFIEL: Robert Simons

Laatste nieuws