(Nog niet beantwoord)

Niet bezuinigen op scootmobielen


Aan het College van Burgemeester en Wethouders Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Rotterdam, 20 augustus 2019

Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording

Betreft: Niet bezuinigen op scootmobielen Geacht college,
De afgelopen periode heeft Leefbaar Rotterdam diverse signalen gekregen dat mensen lang op hulp moeten wachten als zij pech hebben met hun scootmobiel of als deze kapot is.

Zo ook de afgelopen week. We hadden contact met iemand die al 4 weken op zijn in reparatie zijnde scootmobiel wacht, met alle gevolgen voor de persoonlijke mobiliteit die dit met zich meebrengt.

Leefbaar Rotterdam vindt het belangrijk dat mensen die van een scootmobiel afhankelijk zijn snel en adequaat geholpen worden. Dat zij niet met een kluitje in het riet worden gestuurd. Ik heb hierover dan ook de volgende vragen:

1. Herkent u het signaal dat mensen lang moeten wachten bij pech onderweg en/of reparatie van hun scootmobiel? Zo ja, welke acties zijn door u ondernomen om hier verandering in te brengen?
2. Hoeveel klachten zijn hierover het afgelopen jaar ontvangen?
3. Welke procedure moeten mensen volgen bij pech onderweg met de scootmobiel en/of een reparatieverzoek met betrekking tot de scootmobiel?
a. Functioneert deze route aldus u in zijn huidige vorm?
4. Welke afspraken (met specifieke aandacht voor termijnen en vervangingsmogelijkheden) zijn er met leveranciers/reparateurs van scootmobielen gemaakt hierover?
5. Bent u het met Leefbaar Rotterdam eens dat mensen die afhankelijk zijn van een scootmobiel altijd direct en met spoed geholpen moeten worden? Zo nee, waarom niet?
6. Bent u het met Leefbaar Rotterdam eens dat er in deze stad niet ook nog eens bezuinigd mag worden op de (snelheid van) reparatie en vervanging van scootmobielen van hulpbehoevende en kwetsbare personen?

Met vriendelijke groet,

Michel van Elck

Meest recente schriftelijke vragen

27 februari 2020
Toenemende overlast van Felyx-scooters (n.n.b)
26 februari 2020
Legitimering krakers wooncorporaties (n.n.b)
25 februari 2020
Depotgebouw (n.n.b)
6 februari 2020
Een baby wacht niet (n.n.b)
6 februari 2020
Overlast bestelbusjes Maltaplein (n.n.b)
6 februari 2020
Oversteekplaats Kosboulevard (n.n.b)
6 februari 2020
Ontsluiting Wollefopenweg (n.n.b)

Laatste nieuws