Home > Weblogs
Donderdag, 10 augustus 2017

Niet alleen Zwarte Piet verdwijnt

Vanwege zijn ongenoegen over hoe het er aan toe ging in de politiek richtte Ronald Sørensen (Rotterdam, 4 mei 1947) in 2001, samen met zijn vrouw Nel, Leefbaar Rotterdam op. Na de moord op Pim Fortuyn nam Ronald het fractievoorzitterschap op zich. In juni 2011 verliet Ronald de fractie van Leefbaar Rotterdam om zijn werk voort te zetten in de Eerste Kamer voor de PVV. Deze functie vervulde hij tot juni 2015. Tegenwoordig is Ronald vaste columnist voor Leefbaar Rotterdam en zit hij in de Raad van Advies van de partij. Hij was 32 jaar lang docent biologie en geschiedenis op de O.S.G. van Borselen in Rotterdam. Tevens was hij van 2007 tot 2011 Statenlid in de provincie Zuid-Holland.
door Ronald Sørensen

Uiteraard zal deugdzaam Nederland uiteindelijk Zwarte Piet in de ban doen. Het cultureel Marxisme, het filosofische uitgangspunt van de meeste Nederlandse universiteiten en het daaruit voorvloeiende cultuurrelativisme zal, tenzij er massaal verzet komt, uiteindelijk overwinnen. Ook dat zo kenmerkende Nederlandse verschijnsel om elkaar op religieus gebied de maat te nemen is bijna verdwenen; zelfs Amnesty International maakt bezwaar tegen kritiek op de religie die domineert in de landen waar zij verreweg het meeste werk te doen hebben.

Nederland kent meer dan 650 geloofsgemeenschappen die tot een paar decennia geleden gescheiden maar redelijk goed naast elkaar leefden. De verzuiling was slechts een ruwe weerspiegeling van de dagelijkse werkelijkheid. In het kleine dorp waar ik met mijn ouders vakantie vierde waren maar liefst zes verschillende protestantse kerken. Toen uiteindelijk besloten werd om ook een Rooms-Katholieke kerk te bouwen voor de toeristen, viel dat in verkeerde aarde bij velen die “streng in de leer” waren, maar uiteindelijk won toch het gezonde verstand. Immers, eenieder heeft zelf het recht om te bepalen of hij/zij wel of niet in de hemel komt. Hij werd gebouwd de “Onze Lieve Vrouwe aan zee” kerk.

Het is in ons land te doen gebruikelijk openlijk twijfel uit te spreken over religieuze gebruiken, die merkwaardig overkomen. Het van deur tot deur gaan van Jehova’s getuigen is zoiets en wordt vaak geridiculiseerd evenals de hiërarchie binnen de Rooms-Katholieke kerk (Popie Jopie). Onlangs schreef Joep van het Hek nog iets over een andere groep die vanwege hun religieuze opvattingen vaak de maat wordt genomen, de reformatorische christenen. Niet erg dapper, want de opvattingen over leven en dood , waar hij commentaar op had, komen overeen met de opvattingen binnen het geloof, dat hij tot nog toe angstvallig in zijn columns ontziet.

Ik vind het – heb het al eerder geschreven – godslasterlijk als mensen denken, dat ze in naam van het Opperwezen andersdenkenden moeten aanpakken. Mijn inziens kan het Opperwezen dat best zelf als Hij (Zij?) dat noodzakelijk vindt.  Lijkt me ook logisch dat de Schepper van hemel en aarde zijn eigen boontjes kan doppen.

Ik vind het ook merkwaardig dat getwijfeld wordt aan het gehoor van die Schepper, want alleen als je in een bepaalde windrichting bidt schijnt Hij je pas op te merken. Zo kan ik nog wel tientallen gebruiken binnen de moslimwereld vinden, die mij óf ridicuul óf godslasterlijk óf op zijn minst vreemd voorkomen, maar mag ik dat openlijk ventileren?

Nederland heeft een traditie op te houden (zie noten). Geert Grote begon ermee: Openlijk kritiek op de gangbare religieuze praktijken. Een niet ongevaarlijke instelling in die tijd, maar in onze contreien wel geaccepteerd. Na hem kwamen er velen, waarvan Erasmus van Rotterdam uiteraard de bekendste is. Werd zijn vriend Thomas Moore onthoofd, Erasmus werd geroemd om zijn kritiek (niet alleen in ons land overigens).

In de loop van de volgende eeuwen werd ons land een uitwijkplaats voor mensen die vanwege hun geloof vervolgd werden. Joden uit Spanje en Portugal, Hugenoten uit Frankrijk en doopsgezinden uit de Duitse streken. Zo werd ons land een lichtend voorbeeld van vrijheid van meningsuiting. Spinoza mocht twijfelen aan het bestaan van een Opperwezen en Baltazar Bekker maakte een einde aan de heksenvervolgingen. In de 19e eeuw herwon het Katholicisme officieel haar plek en ook in de vorige eeuw bleef men elkaar openlijk de religieuze maat nemen, gezien de vele afscheidingen. De oudste politieke partij, de SGP, was het resultaat van zo’n ruzie over godsdienstige uitgangspunten.

De uitgangspunten van die partij zijn al bijna een eeuw het onderwerp van kritiek en ridiculisering, zoals onlangs in die column in de NRC. Raar en selectief, want wie heeft ooit kritiek durven uiten op het feit, dat binnen de moslimgemeenschap alleen orgaandonoren te vinden zijn die uitsluitend aan “gelovigen” willen doneren? Wie gaat de discussie hierover aan, want bij het ontvangen van een orgaan wordt niet op geloof gelet. Wel nemen, maar niet geven uit religieuze overweging?  De discussie over het standpunt jegens vrouwen binnen de SGP wordt voortdurend gevoerd door mensen die dezelfde discussie niet met moslims willen (durven) aangaan. Terwijl de behandeling van vrouwen binnen die gemeenschap duidelijk een graadje negatiever is.

Paul Cliteur, hoogleraar in Leiden en overtuigd atheïst met kritiek op alle religies, zei het al eerder: “Ik stop met kritiek op de islam, want ik heb vrouw en kinderen”. Die flinke columnist van de NRC kan brallend langs de grachtengordel lopen en de schouderklopjes van zijn geloofsgenoten incasseren, maar Geert Wilders, die alleen kritiek op de islam heeft, moet de rest van zijn leven beschermd worden. En niet zijn bedreigers, maar hijzelf wordt door de linkse kerk voortdurend aangepakt.

We hebben onze vrijheid dus al ingeleverd en de hypocrisie laten zegevieren. Het wordt tijd dat we die gaan aanpakken en onze vrijheid gaan heroveren.

Hier een kort overzicht van denkers die de Nederlandse traditie hoog hebben gehouden.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geert_Grote
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wessel_Gansfort
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_a_Kempis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Agricola
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dirck_Volkertsz._Coornhert
https://nl.wikipedia.org/wiki/Menno_Simons
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacobus_Arminius
https://nl.wikipedia.org/wiki/Baruch_Spinoza
https://nl.wikipedia.org/wiki/Balthasar_Bekker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Allard_Pierson
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abraham_Kuyper
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_Bavinck
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Alberdingk_Thijm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_de_Heer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Willebrands

Gastcolumn

Op deze plek kunt u regelmatig een nieuwe gastcolumn lezen. De columns zijn van de hand van verschillende bekende Nederlanders die op op prikkelende wijze hun mening met u delen. Leefbaar Rotterdam hoopt hiermee het politieke debat aan te moedigen.

De verschillende gastcolumnisten zijn: Maurice de Hond, Bram Peper, Ronald Sørensen, Robbert Baruch, Maarten van Rossem, Mr. A.M. Zwaneveld (Ombudsman Rotterdam), Dick Pels en André Krouwel.

Let op!

De gastcolumnisten schrijven volledig op eigen titel en niet op die van Leefbaar Rotterdam.

Andere gastcolumns

19 juli 2019: Zucht…….., steun wethouder Moti door Ronald Sørensen
3 juli 2019: Inconsequente burgemeester door Ronald Sørensen
17 juni 2019: Fascistoïde door Ronald Sørensen
4 juni 2019: Verstandig besluit van wethouder Kasmi door Ronald Sørensen
22 mei 2019: Openlijk immoreel door Ronald Sørensen
14 mei 2019: De keuze van Ziyjech door Ronald Sørensen
6 mei 2019: Woede en Wrok door Ronald Sørensen
17 april 2019: Thierry heeft gelijk door Ronald Sørensen
3 april 2019: Hetze jegens Baudet moet stoppen door Ronald Buijt
3 april 2019: Volkomen van de pot gerukt door Ronald Sørensen

Laatste nieuws