ingevoerd (niet noodzakelijk ingediend) op Donderdag, 02 april 2015

Motie Prominente aandacht voor Holocaust op Rotterdamse scholen (AANGENOMEN)


Tegen: VVD, D66 (minus het lid Schampers)
Voor: de rest

De gemeenteraad van Rotterdam bijeen op 2 april 2015 ter bespreking van het Rotterdamse Onderwijsbeleid,


Constaterende dat:


- onderwijs over de Holocaust als kerndoel is vastgelegd in het primair en voortgezet onderwijs;
- de Holocaust derhalve een prominente rol in het curriculum van Rotterdamse scholen hoort in te nemen;
- docenten echter in toenemende mate weerstand ervaren bij het behandelen van de Holocaust, waardoor zij soms moeite ondervinden om voldoende aandacht aan dit onderwerp te schenken,

Overwegende dat:


- de Holocaust de zwartste bladzijde van de Nederlandse geschiedenis vormt;
- onderwijs over de Holocaust derhalve volkomen terecht als kerndoel is vastgelegd in het primair en voortgezet onderwijs;
- het onacceptabel is dat antisemitische sentimenten onder sommige leerlingen en hun ouders onderwijs over dit onderwerp belemmeren;
- Rotterdam hier nooit voor mag zwichten,

Verzoekt het College:


- alle Rotterdamse scholen nadrukkelijk te wijzen op de plicht om onderwijs over de Holocaust een prominente plaats te geven;
- nadrukkelijk uit te dragen dat hier op geen enkele manier aan getornd kan worden;
- hierover blijvend met scholen in contact te blijven


en gaat over tot de orde van de dag.

Ronald Buijt
Leefbaar Rotterdam

 

Meest recente moties

Laatste nieuws