Home > Informatie > Nieuwsberichten
Maandag, 29 oktober 2018

‘‘Moet 60plus nu wel of niet solliciteren?”


Dagblad010.nl, 29 oktober 2018

Leefbaar Rotterdam is boos op wethouder Moti van de PvdA en verwijt hem het scheppen van chaos en verwarring in het project van de sollicitatieplicht van ouderen boven de zestig jaar. "Een genant en, gelet op de maatschappelijke gevoeligheid van dit thema, onacceptabele gang van zaken die de wethouder zich ernstig moet aanrekenen", vindt raadslid Eshan Jami. "Door zijn wijze van communiceren heerst nu al bijna een week grote onzekerheid bij veel mensen in een kwetsbare positie".

Moti liet zeven dagen geleden weten het voornemen te hebben om de sollicitatieplicht voor werkzoekenden boven de 60 jaar af te schaffen. Hij vond de plicht inhumaan omdat de sollicitanten op voorhand weten dat ze niet meer worden aangenomen. De wethouder ontving daarvoor bijval, ook uit kringen waar hij die niet had verwacht.

Leefbaar Rotterdam en VVD voelden zich echter overvallen en ook onaangenaam verrast, volgens Jami, die nu in een brief aan het stadsbestuur zijn grieven uit. “De eerste avond nam de druk op de VVD al toe door kritiek van staatssecretaris Van Ark op het plan van Moti. Een dag later liet de VVD na een onderhoud met de wethouder weten dat de lucht geklaard was en dat de sollicitatieplicht voor oudere werkzoekenden niet wordt afgeschaft. Maar dit werd een paar uur later, live op Radio EenVandaag middels een appje aan de presentator, weer tegengesproken door wethouder Moti”.

Jami verder: “Vervolgens begon diezelfde wethouder via Twitter toch weer terugtrekkende bewegingen te maken. Het voorstel zou er slechts op neerkomen om in gesprek te gaan over maatwerk en ouderen geen “onnodige” sollicitatiebrieven te laten schrijven, waarmee er de facto nauwelijks niets verandert ten opzichte van het huidige beleid. Hierop concludeerde de VVD logischerwijs dat de sollicitatieplicht niet wordt afgeschaft. Vervolgens begon de wethouder toch weer mist te creëren door het hele weekend doodleuk berichten dat de sollicitatieplicht wél wordt afgeschaft te liken en te retweeten.”

Ook vicepremier Hugo de Jonge bevestigde dit tijdens zijn persconferentie. “De sollicitatieplicht voor ouderen wordt afgeschaft in Rotterdam. Ook hoeven ze niet langer een re-integratietraject te volgen.” Enige tijd later werd dit bericht weer op Twitter verwijderd. “Zelden is de lancering van een dergelijk precair plan gepaard gegaan met zoveel chaos en verwarring”, aldus Jami, die nu op schrift van het stadsbestuur een verklaring eist met de daaraan gekoppelde vraag wat Richard Moti gaat doen om al die misverstanden zo snel mogelijk recht te zetten?

Laatste nieuws