Home > Informatie > Nieuwsberichten
Dinsdag, 02 april 2019

Misbruikzaak bij speciaal onderwijs


Bron: De Telegraaf, 2 april 2019. Door Maarten Ritman.

Op twee Rotterdamse scholen voor speciaal onderwijs van onderwijskoepel BOOR zouden diverse meisjes meerdere malen zijn misbruikt.

Dit schooljaar zouden vijf slachtoffers door een groep van ongeveer tien daders vaak zijn misbruikt, op school en in het vervoer van en naar de onderwijslocatie in de wijk Ommoord. De daders zouden van school zijn gestuurd, en zitten ondertussen elders op school.

Het gaat om zogeheten cluster 4 scholen, waar kinderen met gedragsproblematiek en onderwijsbelemmeringen onderwijs kunnen volgen.

Uit onderzoek van Rutgers, een kenniscentrum seksualiteit, dat vorige week werd gepubliceerd, blijkt dat meisjes die speciaal onderwijs volgen veel vaker seksuele grensoverschrijding mee maken. 27 procent is ooit gedwongen tot seksuele handelingen, tegen zeven procent in het reguliere onderwijs.

De zaak in Rotterdam is al langer bekend maar niet naar buiten gebracht, noch door de school, noch door de gemeente. De politie bevestigt dat de zaak in onderzoek is, maar stelt dat gezien de leeftijd van de betrokkenen het een lastige zaak is omdat het buiten het strafrecht valt.

In een vertrouwelijke memo van de gemeente Rotterdam wordt gesteld dat het gaat om ’een aantal zedendelicten onder jongeren behorend tot de groep van -12’ers nabij en rondom een tweetal scholen in de wijk Ommoord’.

De gemeente onderzoekt samen met de politie of het om mogelijk is een zogeheten ’KIZ-procedure’ op te starten. Dat staat voor Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken.

Als de gemeente denkt dat een zaak kan zorgen voor ’maatschappelijke onrust’ bij onder meer zedenmisdrijven, dan wordt het team Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ) operationeel en verzorgt het de bestuurlijke informatievoorziening.

Uit het gemeentelijke Incidentenprotocol valt op te maken dat melden van zaken van belang is ’als de kans aanwezig is dat de pers aandacht aan het incident zal geven, hoe klein het incident ook is’. Doelstelling is om incidenten niet onnodig groter te maken en onrust te voorkomen, staat in het protocol.

„Maar waarom is in dit geval niemand geïnformeerd’’, vraagt Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam zich af. „Weten de nieuwe scholen het waar de daders naartoe zijn gegaan, waarom ze van school af moesten? Mogen ouders een verantwoorde keuze maken waar ze hun kinderen naar toe sturen? En weten de overige ouders het van de scholen waar het plaats heeft gevonden?’’

Daarom heeft ze schriftelijke vragen ingediend bij het stadsbestuur, omdat ze openheid van zaken wil. Daarnaast moeten er meer beschermende maatregelen worden getroffen, zodat meiden veilig naar hun cluster 4 school kunnen. Ook moet er een onafhankelijk onderzoek worden gestart naar misbruik op scholen voor speciaal onderwijs in de Maasstad.

Laatste nieuws