Home > Informatie > Nieuwsberichten
Woensdag, 10 mei 2017

Meer werklozen gaan aan de slag


Bron: De Telegraaf, 10 mei 2017 - door Maarten Ritman
Het aantal Rotterdamse werklozen dat weer aan de slag is gegaan onder het huidige college is bijna verdubbeld ten opzichte van het vorige stadsbestuur.

Het beleid van verantwoordelijk wethouder Maarten Struijvenberg (Werkgelegenheid en Economie) wordt door de veelal linkse oppositie als hardvochtig weggezet doordat hij de verplichte tegenprestatie heeft doorgevoerd voor uitkeringsgerechtigden en strenger laat controleren op fraude.

Maar het beleid werpt zijn vruchten af, zeker in vergelijking met het vorige college. In de raadscommissie Werk, Inkomen, Participatie (WIPV) was de wethouder gevraagd een vergelijking aan te leveren van de uitstroomcijfers naar werk uit de vorige en de huidige bestuursperiode.

De wethouder heeft de cijfers paraat en gedeeld met de raadsleden. “Voor de eenduidigheid heb ik in beide gevallen de eerste drie jaren van de collegeperiode als uitgangspunt genomen.”

De netto uitstroom, mensen die aan het werk gaan en niet meer terugkeren in de bijstand in diezelfde collegeperiode, is bijna verdubbeld. Tussen 2010 en 2012 stroomden 4784 Rotterdammers uit de bijstand naar werk, onder Struijvenberg zijn eerste jaren groeide dat aantal naar 8722. Het terugvalpercentage is in diezelfde periode ook fors gedaald, van veertig naar negentien procent.

Struijvenberg is trots op deze prestatie. “Het zijn mooie cijfers en dat is een mooie prestatie voor cluster Werk en Inkomen.” Ook omdat er minder geld is om mensen aan het werk te krijgen stipt hij fijntjes aan. “Zeker gezien het feit dat we met de helft van het budget werken ten opzichte van de vorige collegeperiode.”

Het verschil in succes komt door een andere werkwijze om mensen aan de slag te krijgen, stelt Struijvenberg. Er is een andere werkgeversbenadering omdat ‘werkgevers de banen hebben die werkzoekenden een zelfstandige toekomst kunnen bieden’. Zij vormen de belangrijkste partner voor de gemeente om de uitstroom naar werk mogelijk te maken.

Ook zijn vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd. “De werkgeversaanpak is regionaal en naar kansrijke sectoren georganiseerd. Voorbeeld is de succesvolle uitstroom vanuit de bijstand naar werk in de kassen”, licht een woordvoerder toe.

Daarnaast heeft meer inzet op handhaving geholpen meent de gemeente, net als meer inzet op werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Met de eerder genoemde maatregelen in combinatie met de succesvolle invoering van de tegenprestatie zijn dit volgens Struijvenberg de redenen voor de fors hogere uitstroomcijfers. “Daarnaast helpt het aantrekken van de economie natuurlijk ook.”

Dossier: Maarten Struyvenberg

19 januari 2017 De tegenprestatie werkt
29 december 2016 Recordaantal aan het werk

Dossier: Economie

STANDPUNT: Werken moet lonen
19 januari 2017 De tegenprestatie werkt

Dossier: Bijstand

Laatste nieuws