(Nog niet beantwoord)

Medische handelingen door ongeschoold personeel


Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam


Rotterdam, 5 september 2019

Aanvullende schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Betreft: Medische handelingen door ongeschoold personeel

Geacht college,

Zorgverzekeraar DSW en CZ zijn gestopt met betalingen aan Thuiszorg Naborgh in Rotterdam. Na de publicaties van Follow the Money en KRO-NCRV’s Pointer en Reporter Radio in juni ontstond een gevaarlijke situatie doordat vrijwel al het gekwalificeerde personeel vertrok, zich ziek meldde of de laan uit werd gestuurd.

Leefbaar Rotterdam vindt dit een zeer zorgwekkende situatie. Door wanpraktijken van thuiszorgorganisaties die het niet nauw lijken te nemen met de regels krijgen ook de goed geschoolde thuiszorgorganisaties mogelijk een “slechte” naam. Dit terwijl zij zich wél iedere dag met hart en ziel inzetten voor de zorg en veel moeite moeten doen om geschoold en kundig personeel aan te nemen.
Leefbaar Rotterdam vindt en staat ervoor dat kwetsbare mensen in de thuissituatie te allen tijde moeten kunnen rekenen op professionele ondersteuning. Dat dit niet altijd het geval is, is helaas maar al te bekend. In dat kader stelde Leefbaar Rotterdam vorig jaar al schriftelijke vragen naar aanleiding van het verrichten van medische handelingen door ongeschoold personeel door thuiszorgorganisatie DOZ.

Een thuiszorgorganisatie hoort deskundig personeel te hebben, zodat de uitvoering van de geboden zorg tijdig, doelmatig en deskundig is. Ook zijn ’uitvoeringsprotocollen van voorbehouden en risicovolle behandelingen’ een van de randvoorwaarden. Hier vallen het injecteren van insuline, blaasspoeling en stomaverzorging bijvoorbeeld onder. Om dit te mogen doen, dienen de zorgmedewerkers echter wel een bepaald opleidingsniveau te hebben (niveau 3 VIG).

Het verlenen van adequate zorg is uiterst noodzakelijk. Daarom heb ik in aanvulling op de schriftelijke vragen van de heer Van Zevenbergen van 3 september de onderstaande vragen aan het College:

1. Neemt u als gemeente nog stappen tegen thuiszorgorganisatie Naborgh, die laagopgeleide zorghulpen of zelfs schoonmaakpersoneel medische handelingen heeft laten verrichten?
2. Wat is momenteel de situatie voor de (voormalige) cliënten van Naborgh? Worden zij inmiddels verzorgd door gekwalificeerd personeel en blijft dit ook de komende periode het geval?
3. Kunt u aangeven of in Rotterdam momenteel bij meerdere thuiszorgorganisaties ongeschoold personeel werkzaam is dat wel medische handelingen verricht, zoals bij voorbeeld het toedienen van insuline of de verzorging van een stoma?
4. Hoeveel incidenten zijn er dit jaar in Rotterdam gemeld door onjuist handelen in de thuiszorg?
5. Zijn er in Rotterdam dit jaar door onjuist handelen cliënten in het ziekenhuis terechtgekomen voor behandeling of zelfs overleden?


Met vriendelijke groet,

Caroline Aafjes-van Aalst

Meest recente schriftelijke vragen

27 februari 2020
Toenemende overlast van Felyx-scooters (n.n.b)
26 februari 2020
Legitimering krakers wooncorporaties (n.n.b)
25 februari 2020
Depotgebouw (n.n.b)
6 februari 2020
Een baby wacht niet (n.n.b)
6 februari 2020
Overlast bestelbusjes Maltaplein (n.n.b)
6 februari 2020
Oversteekplaats Kosboulevard (n.n.b)
6 februari 2020
Ontsluiting Wollefopenweg (n.n.b)

Laatste nieuws