Home > Informatie > Nieuwsberichten
Donderdag, 24 mei 2018

LR wil completere informatievoorziening grote gemeentedossiers


De gemeenteraad moet completer worden geïnformeerd over de voortgang van grote dossiers zoals de bouw van de Hoekse Lijn. Dat bepleitte Leefbaar-raadslid Ehsan Jami vandaag in een debat over het raadsonderzoek Hoekse Lijn. De bouw van het station heeft een fikse vertraging opgelopen met miljoenen extra kosten tot gevolg.

Woensdag werd bekend dat de verlenging naar het strand van Hoek van Holland pas in 2021 wordt opgeleverd, anderhalf jaar later dan gepland. Belangrijkste redenen zijn de uitloop van de ombouwwerkzaamheden van de Hoekse Lijn van trein naar metro en een procedure bij de Raad van State, ontwikkelingen waarop de gemeente zich heeft verkeken. De kostenoverschrijding van 15 miljoen komt bovenop de al eerder ontdekte 90 miljoen euro (voor de Rotterdammer zo’n 80 euro per persoon). Een flinke berg gemeenschapsgeld.

Het is niet de eerste keer dat de gemeente Rotterdam mank gaat op de controle van een groot dossier. Zo kreeg het eerder geen vat op de miljoenenfraude bij het voormalige poppodium Waterfront, waardoor de gemeenteraad keer op keer werd verrast met nieuwe feiten. Helaas hebben de harde lessen uit dit debacle in de afgelopen maanden niet geleid tot een situatie die een nieuw falen heeft kunnen voorkomen.

Jami diende daarom een motie in die oproept om de gemeenteraad met kwartaalrapportages te informeren over lopende trajecten en maatregelen, zodat zij beter in staat is haar controlerende taak uit te oefenen. “Met een completere informatievoorziening kunnen we eerder aan de bel trekken, bijsturen en de stad beter behoeden voor dit soort missers. Dat zijn we aan de Rotterdammer verplicht”, aldus Jami.

Dossier: Ehsan Jami

PROFIEL: Ehsan Jami

Laatste nieuws