Home > Informatie > Nieuwsberichten
Dinsdag, 06 juni 2017

LR: misstanden detentiecentrum onacceptabel


Bron: De Telegraaf, 2 juni 2017 - door Maarten Ritman
Er moet een overzicht komen van incidenten bij het detentiecentrum Rotterdam naast het vliegveld. Leefbaar Rotterdam wil inzicht krijgen in de cijfers, maar ook activisten die overlast veroorzaken weren.

Vandaag dient raadslid Michel van Elck schriftelijke vragen in bij het college. Twee weken geleden kwam het detentiecentrum voor vreemdelingen die wachten op uitzetting naar hun land van herkomst weer in het nieuws. Een arrestatieteam was nodig om een uitgeprocedeerde asielzoeker die weigerde terug te keren naar zijn cel in bedwang te krijgen.

Maar naast enkele incidenten die naar buiten zijn gekomen de afgelopen jaren, zoals de zelfmoord van een Zuid-Afrikaan en brandstichting door een Algerijn vorig jaar, is weinig bekend over het in 2010 geopende centrum.

“Dat vreemdelingen in detentie zitten tot uitzetting vindt Leefbaar Rotterdam goed; misstanden in en rondom het uitzetcentrum zijn uiteraard onacceptabel”, stelt Van Elck. “Gelet op de incidenten in verschillende azc’s is hij ervan overtuigd dat er ook in het detentiecentrum veel zaken gebeuren die niet door de beugel kunnen.

“Maar waar het COA en Rotterdam dankzij Leefbaar Rotterdam communiceren over incidenten in azc’s gebeurt dit niet over misstanden die zich voordoen in detentiecentra voor vreemdelingen.”

Volgens hem een vreemde zaak. “Het gaat hier om misdragingen in het detentiecentrum, maar ook op het vliegveld waar vreemdelingen zich soms agressief gedragen tegen begeleiders of richting passagiers met als doel om niet terug te hoeven vliegen naar het land van herkomst.”

Van Elck stelt dat Rotterdammers het recht hebben te weten waaraan hun centen worden uitgegeven. “Mensen in dit land hebben recht op maximale transparantie. Daarom wil Leefbaar Rotterdam dat er openheid wordt gegeven over incidenten op en rondom het detentiecentrum voor vreemdelingen op het vliegveld.”

Hij vindt het raar dat de belastingcenten grif worden uitgegeven zonder informatie. “Leefbaar Rotterdam vindt het onbestaanbaar dat belastingbetalers wél de torenhoge kosten van het Nederlandse asielbeleid mogen ophoesten, maar vaak in het ongewisse worden gelaten over alle misstanden die hiermee gepaard gaan.”

Daarnaast wil van Elck ook weten hoeveel incidenten er zijn ontstaan door linkse actievoerders. “Actievoerders die illegalen willen vertroetelen, veelal hun misdragingen niet onder ogen willen zien en soms zelfs medewerkers in de uitzetketen bedreigen in hun persoonlijke levenssfeer. Deze zogenaamde actievoerders moeten hard aangepakt en geweerd worden.”

De cijfers kan het college niet zelf aanleveren, het ministerie van Veiligheid en Justitie moet die ophoesten. Naast een overzicht van de afgelopen drie jaar wil Van Elck voortaan ook een halfjaarlijks overzicht van alle incidenten.

Dossier: Michel van Elck

PROFIEL: Michel van Elck

Dossier: Veiligheid

STANDPUNT: Veiligheid

Laatste nieuws