Home > Informatie > Nieuwsberichten
Vrijdag, 27 november 2020

Links Rotterdam ziet geen gevaar in moskee-internaten


Bron: Dagblad010

Behalve de PVV en Leefbaar Rotterdam wil geen enkele politieke partij in Rotterdam een beleidskader ontwikkelen om bestaande moskee-internaten waaraan volgens Leefbaar een luchtje hangt te kunnen sluiten.

Raadslid Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam had dit voorgesteld omdat er volgens haar nauwelijks zicht is op mogelijke illegale moskee-internaten. Daardoor groeit volgens haar het vermoeden dat dit wel het geval is.

Zij verwees naar eerdere onthullingen in Nieuwsuur en de NRC waaruit bleek dat binnen het informeel islamitisch onderwijs sprake is van indoctrinatie van jonge kinderen met extremistisch gedachtegoed en anti-Westerse sentimenten.

‘’Moskee-internaten zijn erop gericht zijn om met name Turks-islamitische kinderen af te zonderen van de Westerse samenleving. Dit belemmert hun kansen op volwaardig integreren in de Rotterdamse samenleving op ernstige wijze, zonder dat die kinderen hier zelf voor hebben gekozen’’, aldus Hoogwerf, ‘’en dit staat haaks op de inclusieve samenleving die het college zegt na te streven.’’

Hoogwerf waarschuwde donderdag dat ‘’moskee-internaten tevens radicalisering in de hand kunnen werken, zoals bijvoorbeeld gebleken is uit de door Milli Görüs georganiseerde trainingskampen waarbij Turks-Nederlandse jongeren worden onderwezen door een prediker die het opneemt voor Al Qaida en de gewapende jihad in Syrië steunt.’’

Volgens de fractie van Leefbaar Rotterdam draagt informeel islamitisch onderwijs bij aan het verspreiden van radicaal islamitische gedachtegoed dat haaks staat op onze Westerse waarden zoals de vrijheid van meningsuiting. Daar was donderdag in de gemeenteraad het verder niemand mee eens.

Laatste nieuws