Home > Informatie > Nieuwsberichten
Dinsdag, 24 februari 2015

‘Leningen voor mensen met tijdelijke verblijfsvergunning onverantwoord’


Leefbaar Rotterdam vindt het onverantwoord dat de gemeente Rotterdam leningen verstrekt aan asielzoekers of vreemdelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning. Dat liet raadslid Michel van Elck vandaag weten in schriftelijke vragen aan het stadsbestuur.

Inwoners van de gemeente die bij een gewone bank geen geld kunnen lenen, komen soms wel in aanmerking voor een lening bij de Kredietbank Rotterdam (KBR). Op de gemeentelijke website staan richtlijnen waaraan mensen die een lening willen aanvragen moeten voldoen. Eén van deze criteria is dat men in bezit moet zijn van een permanente verblijfsvergunning.

Leefbaar Rotterdam vernam echter dat de KBR ook leningen verstrekt aan asielzoekers of vreemdelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning. Raadslid Michel van Elck heeft hierop met verbazing gereageerd. “Ik zou geen enkele reden kunnen bedenken om belastinggeld uit te lenen aan deze groepen, mede gelet op hun onzekere verblijfsstatus en het risico dat de verstrekte lening niet terugbetaald wordt”.

Van Elck heeft het stadsbestuur middels schriftelijke vragen om opheldering gevraagd. Hij wil onder andere weten waarom de KBR leningen heeft verstrekt aan mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning, hoe vaak dit is gebeurd en welk totaalbedrag hiermee gemoeid is. Daarnaast is hij benieuwd in hoeveel gevallen de gemeente geld is kwijtgeraakt omdat de ontvanger dit niet kon terugbetalen, of zelfs niet meer te vinden was.

Zie ook:
- Schriftelijke vragen Verstrekken van leningen aan asielzoekers of vreemdelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning

Dossier: Michel van Elck

PROFIEL: Michel van Elck

Dossier: Lokale lasten

Dossier: Zorg en sociaal

Laatste nieuws