(Nog niet beantwoord)

Legitimering krakers wooncorporaties


Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Rotterdam, 26 februari 2020

Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Betreft: Legitimering krakers wooncorporaties


Geacht college,

Onlangs kwam de NRC met een krantenartikel gewijd aan jonge krakers in het Oude Noorden. Deze krakers bivakkeren sinds maart 2019 zonder dat hen een stroobreed in de weg gelegd wordt. In het artikel stelden de krakers dat de woningbouwcorporatie geen problemen ziet in het feit dat men de ruimte kraakt. Dit is een doorn in het oog van de vele Rotterdammers die jaren moeten wachten om in aanmerking te kunnen komen voor een woning bij deze zelfde corporaties. Leefbaar Rotterdam vindt dit asociaal ten opzichte van de Rotterdammers die zich wél aan de wet houden en maandelijkse lasten betalen.

Leefbaar Rotterdam stelt de volgende vragen:

1.  Is het college bekend met het feit dat woningcorporaties laks omgaan met het kraakverbod? Indien ja, hoe is het mogelijk dat deze situatie aanhoudt? Indien niet, hoe is het mogelijk dat het college hier geen weet van heeft, gezien het feit dat er openlijk interviews door deze krakers gegeven worden?

2. Vindt het college het normaal dat woningbouwcorporaties gedoogconstructies optuigen, middels getekende overeenkomsten. Is het college bereid om de woningcorporaties aan te spreken, gezien het feit dat kraken illegaal is? Zo nee, waarom niet?

3. Volgens het artikel woonden de krakers in wisselende samenstellingen in het pand, wat gezien de brandveiligheid mogelijkerwijs een risico is door niet bij instanties bekende individuen waar geen toezicht op is door derden. Is het college het met ons eens dat dit een risico vormt. Zo ja, welke instrumenten heeft zij om hiertegen op te treden en is ze bereid dit te doen? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college voornemens om zo spoedig mogelijk op te treden tegen deze criminele activiteit? Zo ja, welke stappen zullen hiervoor genomen worden? Zo nee, waarom niet, gelette op het feit dat kraken illegaal is.

5. Is het college bereid om stappen te ondernemen om situaties, zoals hierboven geschets, in de toekomst te voorkomen? Zo ja, welke stappen neemt het college? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Joost Eerdmans

Meest recente schriftelijke vragen

27 februari 2020
Toenemende overlast van Felyx-scooters (n.n.b)
26 februari 2020
Legitimering krakers wooncorporaties (n.n.b)
25 februari 2020
Depotgebouw (n.n.b)
6 februari 2020
Een baby wacht niet (n.n.b)
6 februari 2020
Overlast bestelbusjes Maltaplein (n.n.b)
6 februari 2020
Oversteekplaats Kosboulevard (n.n.b)
6 februari 2020
Ontsluiting Wollefopenweg (n.n.b)

Laatste nieuws