Home > Informatie > Nieuwsberichten
Vrijdag, 02 juni 2017

Leefbaar wil opheldering over ernstige misstanden Zadkine


Leefbaar Rotterdam wil opheldering over ernstige misstanden op mbo-school Zadkine in Prins Alexander. De fractie ontving onlangs klokkenluidersignalen over gesjoemel met de aanwezigheidsadministratie en het vooraf tonen van examenopgaven aan studenten. Nu Zadkine informatie naar buiten heeft gebracht over ongeldig verklaarde examens naar aanleiding van fouten in de communicatie over de examenopgaven, wil Leefbaar het naadje van de kous weten. Tevens moet er een breder onderzoek komen naar dergelijke misstanden binnen het mbo.

De signalen van de klokkenluiders zijn zorgwekkend. Grootschalige afwezigheid van studenten zou voor de buitenwereld grotendeels verborgen blijven doordat zij niet als zodanig geregistreerd worden. Enkele dagen voor de examenperiode in 2016 zouden de structureel afwezige studenten naar school zijn gehaald om op de examens te worden voorbereid. Hierbij zouden medewerkers opgaven uit de examens hebben getoond die de studenten later die week voorgeschoteld kregen, hetgeen neerkomt op examenfraude.

Klokkenluiders die hierover aan de bel hebben getrokken zouden bij Zadkine geen voet aan de grond hebben gekregen. De bal kwam pas aan het rollen na hierop volgende meldingen bij de Raad van Toezicht en de Onderwijsinspectie. Inmiddels heeft Zadkine een extern bureau onderzoek laten verrichten naar de gang van zaken. Ook zouden meerdere personen als gevolg van de situatie inmiddels thuis zitten.

Woensdagmiddag bracht Zadkine een bericht naar buiten dat het studenten heeft moeten mededelen dat een aantal individuele examens ongeldig is verklaard. Ook zijn enkele examens afgelast en uitgesteld. Volgens de onderwijsinstelling zijn er fouten gemaakt in de communicatie over de examenopgaven. Intussen is een nieuwe voorzitter van het examenbureau aangesteld.

Leefbaar Rotterdam is zeer bezorgd naar aanleiding van de informatie van de klokkenluiders en de berichtgeving vanuit Zadkine. Leefbaar-raadsleden Ronald Buijt en Tanya Hoogwerf hebben vandaag aan het stadsbestuur vragen gesteld. Ze willen o.a. weten of Zadkine de gemeente heeft ingelicht over het lopende onderzoek en het ongeldig verklaren, afgelasten en uitstellen van examens. Ook willen ze weten wat de vervolgstappen worden en op welke wijze de gemeente hierbij betrokken zal zijn.

Tevens vermoeden ze dat dergelijke misstanden niet beperkt blijven tot Zadkine, maar dat het aannemelijk is dat deze breder voorkomen en gefaciliteerd worden door systeemfouten binnen het mbo. Ze willen weten of het stadsbestuur bereid is hier onderzoek naar te verrichten.

Dossier: Ronald Buijt

Dossier: Tanya Hoogwerf

PROFIEL: Tanya Hoogwerf

Dossier: Onderwijs

STANDPUNT: Onderwijs

Laatste nieuws